Zmiana „konkursowego rozkładu jazdy” w województwie mazowieckim!

Dla klientów GRUPY4 z województwa mazowieckiego tegoroczna jesień zapowiada się bardzo interesująco.

 

W zaktualizowanym pod koniec kwietnia harmonogramie naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 2019 r. pojawiły się ponownie dwa bardzo popularne konkursy dla przedsiębiorców.

Kiedy w grudniu 2018 r. ogłaszano harmonogram naboru wniosków na 2019 r. okazało się, że planowanych do przeprowadzenia jest jedynie 10 konkursów, dzięki którym projekty z Mazowsza mają uzyskać 170 mln PLN dofinansowania. Fundusze zostały skierowane głównie na takie obszary wsparcia, jak: kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, czy też informatyzacja administracji publicznej. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski zapowiadał jednak, iż w trakcie roku będzie możliwość modyfikacji planów, związanych z harmonogramem konkursów. Tak też się stało.

 

Po kwietniowej aktualizacji do harmonogramu naboru wniosków dołączyły dwa bardzo popularne wśród przedsiębiorców konkursy:

  • Działanie 1.2, Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw – Projekty badawczo – rozwojowe, z budżetem 1 mln euro, którego rozpoczęcie zaplanowane zostało na październik 2019 r. oraz
  • Działanie 3.3, Innowacje w MŚP - Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R), z budżetem 10 mln euro, którego rozpoczęcie zaplanowano na listopad 2019 r.

 

Wsparcie w ramach Działania 1.2 obejmuje fazę badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, kończąc na tzw. pierwszej produkcji – cały proces powstania innowacji lub jego wybrane elementy, prowadzony samodzielnie przez przedsiębiorcę lub we współpracy z jednostką naukową. Wsparciem może zostać objęty także rozwój technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w działalności gospodarczej, przy czym finansowanie obejmie w szczególności koszty przeprowadzenia kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych uzupełniających lub dostosowujących technologię do specyfiki przedsiębiorstwa. W ramach projektu badawczo-rozwojowego wsparcie może objąć także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej, które są niezbędne dla skutecznej komercjalizacji technologii.

Wsparcie w ramach Działania 3.3 dotyczy natomiast aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji - fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że dotacje przyznane zostaną przykładowo na rozbudowę firm związaną z wprowadzeniem na rynek nowych produktów lub usług. Finansowanie obejmie również zmiany w procesach produkcyjnych lub sposobach świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną). W ramach konkursu będzie można uzyskać środki na inwestycję początkową, np. sprzęt, maszyny związane z założeniem nowego zakładu lub wprowadzenie do produkcji towarów wcześniej niewytwarzanych w zakładzie.

 

GRUPA4 Fundusze Europejskie Sp. z o.o. odnosi w województwie mazowieckim wiele sukcesów (polecamy wcześniejsze artykuły: http://grupa4.pl/aktualnosci/22-skutecznosc-grupy4-w-woj-mazowieckim-ponownie-potwierdzona, http://grupa4.pl/aktualnosci/16-projekt-grupa4-z-najwyzsza-dotacja-w-konkursie). Pozyskaliśmy dotacje w każdym z dotychczasowych konkursów, w których z naszymi Klientami startowaliśmy. Wielokrotnie zdobywaliśmy najwyższe w konkursach dotacje wśród wszystkich złożonych wniosków.

Wszystko dzięki Państwa niezwykłym i wyjątkowym pomysłom. Zachęcamy, aby opowiedzieli nam Państwo o kolejnych z nich i dołączyli do grona Beneficjentów funduszy unijnych w województwie mazowieckim.

14 maja 2019 r.