Zobacz aktualne nabory

Nowe projekty, nowe szanse

Na tej stronie możesz zobaczyć, o jakie dotacje mógłbyś się ubiegać. Fundusze UE to złożony świat programów, strategii i transz. Ze względu na rozproszenie instytucjonalne, jak i różnorodność konkursów oraz zdefiniowanych dla nich wytycznych, znalezienie naboru, który byłby idealnie dopasowany do przedsiębiorstwa i jego potrzeb nie zawsze jest łatwe.

Jako profesjonalny podmiot mamy świadomość, że trafność doboru właściwego działania może zwielokrotnić szanse na zdobycie dofinansowania. Warto tu skorzystać z doświadczenia specjalisty. Nasi eksperci przeprowadzą Twoje przedsiębiorstwo przez cały proces - począwszy od identyfikacji potrzeb, przez optymalizację projektu i przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, aż po rozliczenie końcowe przyznanej dotacji.

Przejrzyj naszą selekcję aktualnych konkursów i pytaj o wszystko:

Projekty inwestycyjne

Wsparcie inwestycji związanych z wdrażaniem technologii ukierunkowanych na zmniejszenie ilości odpadów, ponowne ich wykorzystanie lub recykling oraz zwiększenie efektywności energetycznej

Start naboru:
25.06.2024

Koniec naboru:
20.08.2024

Projekty inwestycyjne

Wsparcie inwestycji związanych z wdrażaniem innowacji produktowej i procesowej przez MŚP prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego.

Start naboru:
28.06.2024

Koniec naboru:
19.08.2024

Rozwój eksportu

Wsparcie ekspansji MŚP z woj. warmińsko-mazurskiego - dofinansowanie kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne.

Start naboru:
18.06.2024

Koniec naboru:
16.07.2024

B+R Prace badawczo-rozwojowe

wsparcie finansowe przedsiębiorców z obszaru biomedycznego w zakresie prowadzenia wybranych etapów podzielonych na zadania prac badawczo-rozwojowych

Start naboru:
05.2024

Koniec naboru:
07.2024

Projekty inwestycyjne

Dostępne w ramach 1.1 FEMA wsparcie projektów dot. tworzenia lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych (lub centrów B+R) w przedsiębiorstwach w woj. mazowieckim.

Start naboru:
27.05.2024

Koniec naboru:
05.07.2024

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Dostępne w ramach 1.1 FEPD wsparcie projektów przedsiębiorstw z woj. podlaskiego, których celem jest tworzenie innowacji przez przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw.

Start naboru:
09.2024

Koniec naboru:
10.2024

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw od opracowania innowacji (B+R) po jej rynkowe wdrożenie - dostępne w ramach programów:

  • ogólnokrajowych - Ścieżka SMART
  • programów regionalnych

Start naboru:
07.02.2024

Koniec naboru:
24.10.2024

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wsparcie projektów B+R w formie dotacji bezwrotnych dla przedsiębiorstw z woj. kujawsko-pomorskiego

Start naboru:
09.2024

Koniec naboru:
11.2024

Projekty inwestycyjne

wsparcie MŚP z makroregionu Polski Wschodniej w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych

Start naboru:
07.05.2024

Koniec naboru:
02.07.2024

Projekty inwestycyjne

Dostępne dla MŚP działających w woj. warmińsko-mazurskim wsparcie projektów projektów dot. wdrożenia rozwiązań z zakresu cyfryzacji, w tym rozwiązań z zakresu automatyzacji i/lub robotyzacji.

Start naboru:
25.06.2024

Koniec naboru:
23.07.2024