Projekt: Zakup i wdrożenie platformy informatycznej umożliwiającej realizację procesów biznesowych

 

Promocja projektu G4 pasek1

Przedsiębiorstwo Grupa 4 Fundusze Europejskie sp. z o.o. realizuje projekt w ramach projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego”, Umowa nr: 5/FWI-C19/2021/178/UPG/1740.

Projekt dotyczy zakupu i wdrożenia platformy informatycznej umożliwiającej realizację procesów biznesowych związanych z obsługą projektów zlecanych przez klientów.

Wartość projektu: 38 831,10 zł.

Wartość dofinansowania: 29991,50 zł.

Okres realizacji projektu: 01.12.2020 r. – 28.02.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.