Realizacja projektu

Dotacja… i co dalej?

Na tej stronie poznasz dokładnie naszą usługę kompleksowej obsługi projektu na etapie jego realizacji. Nasza oferta to odpowiedź na powtarzające się pytania, które bardzo często słyszymy podczas spotkań z klientami: „czy rozliczacie przygotowane projekty?”.

Rozliczamy je i jeszcze więcej – wspieramy w zarządzaniu nimi, zapewniając odpowiednią kontrolę postępu realizacji prac projektowych, efektywny spływ środków oraz zoptymalizowanie ich wykorzystania, a także weryfikację potencjalnych zagrożeń, pozostając w stałym kontakcie z instytucjami udzielającymi wsparcia.

Sprawdź, czy nasza oferta to odpowiedź na Twoje wątpliwości podczas realizacji projektu z dofinansowaniem?

Sprawdź, w jaki sposób nasz wyspecjalizowany Zespół ds. realizacji projektów, procedur przetargowo-zakupowych, dokumentowania i archiwizacji może zadbać o Twój projekt.

 

 

 2 zapewniamy spokj2 wyciskamy dotacj2 szerokie dowiadczenie2 30 mln na koncie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

Poznaj szczegóły naszej oferty

 

"Podstawowe rozliczanie"

Projekty z dofinansowaniem unijnym, to projekty z dodatkowym bagażem norm  i wytycznych, których nieprzestrzeganie wiąże się z korektami, skutkującymi obniżeniem poziomu dofinansowania, czemu można skutecznie zapobiec, poprzez zlecenie nam usługi „Podstawowego rozliczania”, w zakresie której mieści się:

 • przygotowanie dokumentów/oświadczeń wymaganych do zawarcia umowy o dofinansowanie;

 • prowadzenie rozliczenia projektu poprzez platformę on-line SL2014;

 • przygotowywanie wniosków o zmianę;

 • przygotowywanie wniosków o płatność, na podstawie których są przekazywanie na konto transze dofinansowania;

 • przekazywanie informacji o zmieniających się zasadach rozliczenia projektu oraz wskazówek w zakresie ich prawidłowego stosowania;

 • opracowanie i przekazanie naszego autorskiego vademecum rozliczania projektu, czyli najistotniejszych kwestii w zakresie prowadzenia i rozliczenia projektu.

 

 

"Asysta zarządcza"

W ramach usługi „Asysta zarządcza” wykonujemy wszystkie zadania z zakresu podstawowego rozliczania a dodatkowo monitorujemy budżet i harmonogram projektu, analizujemy ryzyko, przeprowadzamy konsultacje merytoryczne i udzielamy wsparcia w zoptymalizowaniu stopnia wykorzystania przyznanych środków.

Zakres czynności:

 • prowadzenie projektu w systemie otrzymywania transz dotacji „z góry” (o ile umowa o dofinansowanie pozwala przejść na taki system);

 • bieżąca kontrola zaplanowanego budżetu projektu wraz ze wskazówkami możliwych zmian/przesunięć środków w celu zoptymalizowania spływu transz dofinansowania;

 • prowadzenie planu wydatków w projekcie;

 • monitorowanie terminów płatności;

 • uczestnictwo w obiegu dokumentów dot. projektu w firmie klienta, w tym ich gromadzenie (w formie dokumentowej);

 • bieżąca współpraca z księgowością/ kadrami klienta oraz zespołem merytorycznym;

 • konsultacje w zakresie realizowanego projektu m.in. w zakresie optymalizacji finansowo – budżetowej oraz merytorycznym;

 • przeprowadzanie i monitorowanie czasochłonnych i obciążających procedur zakupowych (postępowania ofertowe na zakup poszczególnych elementów zaplanowanych w budżecie);

 • monitorowanie zaplanowanych wskaźników, celów projektu, w tym doradztwo przy ich udokumentowaniu;

 • weryfikacja formalna treści raportów merytorycznych z zrealizowanych działań w ramach projektu.

 

 

"Dodatkowe usługi"

Z uwagi na zróżnicowane potrzeby identyfikowane przez klientów, na różnych etapach "życia" projektu, w zakresie naszych usług znajdują się również usługi dodatkowe, ukierunkowane, zarówno na pomoc w przygotowaniu do realizacji projektu, jak i dotyczące weryfikacji wykonanych zadań.

 

Usługi przedrealizacyjne:

 •  Przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie;
 •  Przygotowanie Vademecum dotyczącego realizacji projektu;
 •  Szkolenie - m.in. wprowadzenie do rozliczania, najważniejsze kwestie, jak poruszać sie w SL (centralny system dedykowany obsłudze projektu).

 

Usługi weryfikacyjno-kontrolne:

 • Weryfikacja dokumentów z postępowania ofertowego;
 • Weryfikacja działań promocyjnych wymaganych w odniesieniu do wspartych projektów;
 • Weryfikacja dokumentacji kadrowej w projekcie;
 • Mini audyt - weryfikacja dokumentacji dla pojedynczego wniosku o płatność;
 • Audyt końcowy (poprojektowy) w celu udokumentowania i zarchiwizowania projektu;
 • Analiza budżetu projektu wraz ze wskazówkami możliwych zmian/przesunięć środków w celu zoptymalizowania spływu transz przyznanego dofinansowania;

 

Usługi rozliczeniowe:

 • Przygotowanie postępowań ofertowych, w tym: przygotowanie zapytania, opublikowanie, weryfikacja ofert, przygotowanie protokołu z wyboru;
 • Przygotowanie pojedynczych wniosków o płatność;
 • Przygotowanie wniosków o zmianę;
 • Asysta podczas kontroli;
 • Pojedyncze konsultacje - w formie telefonicznej oraz mailowej;
 • Przejęcie kontaktu (rola mediatora) między Beneficjentem a IP;
 • Pomoc w przygotowaniu sprawozdań oraz ankiet w okresie trwałości.

 

 

realizacja projektu zaufao nam ju

 

Dołącz do grona naszych Klientów

i wybierz wariant usługi odpowiedni dla siebie.

Różnicę pomiędzy obydwiema usługami można porównać do różnicy usługi biura rachunkowego, które prowadzi sprawozdawczość finansową i podatkową, a doradcy podatkowego, który w tych samych okolicznościach może pozwolić na zwiększenie efektywności ekonomicznej określonych zdarzeń gospodarczych

 

Jeśli żaden z ww. wariantów nie spełnia Twoich oczekiwań... porozmawiajmy o tym, a dostosujemy zakres usługi do Twojego indywidualnego przypadku.

  Dariusz Gawronski DWIR
                                                                        Dariusz Gawroński

tel. 693 904 881

dariusz@grupa4.pl

 

 

  Sprawdź co sądzą nasi Klienci o współpracy z nami

 

 

Jesteśmy po to, żeby chronić naszych klientów m.in. przed popełnianiem błędów proceduralnych. Dzieląc się swoim doświadczeniem mnożymy sukcesy naszych klientów.

Poprzez zarządcze i merytoryczne wsparcie staramy się ustrzec klientów przed stratami w postaci niewykorzystania całej kwoty dotacji, mimo ponoszenia koniecznych wydatków. Dbamy o finanse naszych klientów.

Wiemy, że klienci są różni, mają różne zasoby, więc i różne potrzeby, dlatego oferujemy elastyczny asortyment usług dodatkowych, dostosowanych do zakresu i ich potrzeb. Satysfakcja klienta przede wszystkim.