GRUPA4 z najwyższą dotacją w konkursie w woj. mazowieckim!

Do mazowieckich firm trafi ponad 25 mln PLN na inwestycje w zaplecze badawczo-rozwojowe. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie uzyskało 17 przedsiębiorstw a najwyższą wśród nich dotację – 4,2 mln PLN - otrzyma projekt przygotowany przez zespół GRUPA4.

31 lipca 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała listę projektów dofinansowanych w konkursie z Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw – typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Dofinansowanie obejmuje zaplecze infrastrukturalne, sprzęt, aparaturę i technologie niezbędne do prowadzenia badań wynikających z określonych przez przedsiębiorców agend badawczych.

Z najwyższej w konkursie dotacji 4,2 mln PLN skorzysta firma Towes, która przeznaczy dofinansowanie na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym prowadzone będą innowacyjne w skali międzynarodowej badania w obszarze projektowania i kształtowania elementów sprężystych wykorzystywanych m.in. w meblarstwie, motoryzacji, czy elektryce.

Projekt przygotowany przez GRUPA4 zajmuje 17% łącznej wartości dotacji, przyznanych wszystkim 16 pozostałym przedsiębiorstwom.

Firmie Towes Sp. z o.o. dziękujemy za zaufanie i gratulujemy!

23 sierpnia 2018 r.