GRUPA4 wprowadza na „Szybką Ścieżkę” kolejny projekt

12,6 mln PLN dotacji dla Matariki Bioscience Sp. z o.o.

Zakończyła się właśnie ocena wniosków o dofinansowanie, złożonych w ramach czwartej rundy naboru konkursu 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka”, trwającej od 1 do 14 grudnia 2018 r. Spośród 333 złożonych wniosków, ocenie poddane zostały 292 projekty, z czego do dofinansowania wybrano 76 projektów na łączną kwotę dofinansowania 383 836 568,46 PLN.

GRUPA4 Fundusze Europejskie jest pośrednio obecna na liście projektów wybranych do dofinasowania również i tym razem. Wszystko za sprawą pewnego letniego spotkania z Zespołem Matariki Bioscience Sp. z o.o.

 

Matariki Bioscience jest pierwszym spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego działającym w tzw. modelu typu „drug discovery”. Tak, jak spółki tego typu, również Matariki zajmuje się opracowywaniem kandydatów na nowe leki a następnie ich testowaniem w badaniach przedklinicznych oraz we wczesnych fazach badań klinicznych. Obiecujący kandydat na lek może być wówczas przejęty przez duży koncern farmaceutyczny, będący w stanie udźwignąć ogromne koszty badań klinicznych późnych faz a następnie trafić do praktyki lekarskiej. Udziałowcem Matariki jest spółka celowa UWRC Sp. z o.o – spółka Uniwersytetu Warszawskiego, powołana w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, która opiera swoją działalność na potencjale intelektualnym, wynalazczym i technologicznym pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego bazie infrastrukturalnej.

Spółkę Matariki założyła piątka naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Polskiej Akademii Nauk. Matariki zawdzięcza swą nazwę słowu wywodzącemu się z języków Polinezyjskich, oznaczającemu konstelacje gwiazdową. Prezes Zarządu spółki - dr Rafał Wieczorek wielokrotnie podkreślał: „W naszych laboratoriach opracowaliśmy szereg związków, które potencjalnie mogłyby stać się nowymi lekami. Wszystkie one wykazują bardzo dobre właściwości w testach laboratoryjnych. Te związki mogłyby być nowymi gwiazdami rewolucjonizującymi podejście do niektórych terapii np. przeciwnowotworowych lub leczenia przewlekłego bólu”. „Jednakże żeby tak się stało, nie możemy tych gwiazd pozostawić na ziemi, ale musimy nad nimi pracować, aby wszyscy ujrzeli ich potencjał. (…) Naszą ambicją jest ujrzenie pewnego dnia opracowanych przez nas leków na aptecznej półce. W tym celu założyliśmy Matariki Bioscience.”

Grupę docelową kandydata na lek tworzy przede wszystkim bardzo szerokie grono osób chorych na cukrzycę, nowotwory bądź po amputacji, zmuszone do odczuwania bólu neuropatycznego, utrudniającego codzienną egzystencję. Epidemiologia bólu neuropatycznego bardzo silnie wiąże się z 3 silnymi trendami, powodującymi dynamiczny wzrost liczby pacjentów, która w wartościach ekonomicznych przekłada się na szacowane zwiększenie rynku z 6,4 mld USD obecnie do ponad 10 mld USD w 2026 r. Powyższe trendy to fakty, iż w ciągu 10 lat liczba chorych na neuropatię cukrzycową zwiększy się o 50%, liczba pacjentów doświadczających neuropatycznego bólu nowotworowego (w tym związanego z leczeniem) zwiększy się minimum o 75%, wśród osób powyżej 75 roku życia ból neuropatyczny może dotyczyć nawet 48% populacji. Szansa na zaspokojenie oczekiwań pacjentów znajduje się więc obecnie w selektywnych, wieloreceptorowych lekach, które łącząc różne mechanizmy mogą być efektywniejsze (uśmierzać ból u ponad 50% pacjentów) i bezpieczniejsze (mniej niż 10% pacjentów będzie porzucać terapię) niż dostępne farmakoterapie.

 

W GRUPIE4 bardzo często powtarzamy, że dzięki spotkaniom z Państwem nasza praca jest jedną z najciekawszych na świecie. Równie często czujemy, że przygotowując takie projekty, jak właśnie projekt Matariki Bioscience uczestniczymy w czymś niezwykle ważnym. Dzięki Państwu widzimy więcej, niż to wynika z samego wniosku o dofinansowanie. Nie inaczej było podczas współpracy z Zespołem Matariki. Równie mocno wypatrujemy leków Matariki na aptecznych półkach.

 

Więcej o konkursie „Szybka Ścieżka”:

http://grupa4.pl/aktualnosci/31-szybka-sciezka-2019-najwiekszy-program-wsparcia-innowacji-w-przedsiebiorstwach-juz-po-pierwszej-rundzie

31 maja 2019 r.