Dotacja… i co dalej? Realizacja projektu z GRUPĄ4

„Dotacja zaczyna się od kontaktu” – tym bardzo prostym i szczerym hasłem reklamowym zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą. Przekonujemy, że dobre pomysły zasługują na fachowe wsparcie i dlatego warto nam o nich opowiedzieć. Tak - dotacja zaczyna się od kontaktu, który bardzo często zamienia się w godziny rozmów, spotkań i konsultacji pomiędzy Państwa i naszym Zespołem Projektowym, bo tylko w taki sposób można wypracować wspólny sukces.

No dobrze… skoro dotacja zaczyna się od kontaktu, to gdzie w takim razie "kończy się dotacja"…? Bo przecież nie w chwili ogłoszenia wyników konkursu, w którym składaliście Państwo Wasz wniosek o unijne dofinansowanie.

GRUPA4 Fundusze Europejskie to doświadczony zespół specjalistów od prawa, finansów i funduszy unijnych. Doświadczony, czyli taki, któremu znane są zarówno słodycz sukcesów, jak i gorycz porażki naszych Klientów na drodze po wsparcie finansowe z UE. Szczęśliwie, tych pierwszych jest zdecydowanie więcej i dlatego wiemy, że Państwa odpowiedzialność biznesowa nakazuje za każdym razem, kiedy dowiadujecie się o przyznanej dotacji, zadać sobie pytanie: decyzja o dotacji i co dalej? I może nie tyle istotne jest, gdzie "kończy się dotacja", co odpowiedź na pytanie: jak przejść przez realizację projektu z dotacją, by popełnione nieumyślnie błędy nie powodowały niepełnego bądź nieefektywnego wykorzystania całej kwoty unijnego wsparcia?

W trakcie kończącej się perspektywy finansowej staraliśmy się w najdrobniejszych szczegółach przygotować usługę kompleksowej obsługi projektu na etapie jego realizacji aż po jego zamknięcie. Nasza oferta to odpowiedź na powtarzające się prawie za każdym razem pytania, które słyszymy podczas spotkań z Państwem: „czy rozliczacie przygotowane projekty?”. Rozliczamy je i jeszcze więcej – wspieramy w zarządzaniu nimi, zapewniając odpowiednią kontrolę postępu realizacji prac projektowych, efektywny spływ środków oraz zoptymalizowanie ich wykorzystania, a także weryfikację potencjalnych zagrożeń, pozostając w stałym kontakcie z instytucjami udzielającymi wsparcia.

 

  • Usługa: Rozliczanie projektów

„Podstawowe rozliczanie projektów” to usługa, w ramach której Zespół Działu Wdrażania i Realizacji projektów GRUPY4 przygotowuje wnioski o płatność na podstawie dostarczonych dokumentów, dokonuje formalnej weryfikacji dokumentów i wspiera klientów w szybszym spływie środków.

Asystujemy w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie, obsługujemy system SL2014, pomagamy w przygotowaniu wniosków o zmianę wraz z wymaganymi przez instytucje udzielające wsparcia załącznikami m.in. harmonogramu płatności czy harmonogramu rzeczowo – finansowego.

„Projekty z dofinansowaniem, to projekty z dodatkowym bagażem norm, wytycznych, wskazań, których nieprzestrzeganie wiąże się z korektami, skutkującymi obniżeniem poziomu dofinansowania, czemu można skutecznie zapobiec” – podkreśla Karolina Mazur, Kierownik Działu Wdrażania i Realizacji Projektów GRUPY4. „Jesteśmy po to, żeby chronić naszych klientów m.in. przed popełnianiem błędów proceduralnych w trakcie zakupów, złym oznaczaniem i opisywaniem dokumentów finansowych, oraz aby wesprzeć w obsłudze mało intuicyjnego systemu SL2014, który jest jedynym kanałem wymiany dokumentacji miedzy beneficjentem a podmiotem udzielającym wsparcia” – dodaje Karolina Mazur.

 

  • Usługa: Asysta zarządcza

W ramach usługi „Asysta zarządcza” Zespół Działu Wdrażania i Realizacji projektów GRUPY4 wykonuje wszystkie zadania z zakresu podstawowego rozliczania a dodatkowo monitoruje budżet i harmonogram projektu, analizuje ryzyko, przeprowadza konsultacje merytoryczne i udziela wsparcia w zoptymalizowaniu stopnia wykorzystania przyznanych środków.

Powyższe przykłady zadań naszego Zespołu mają ustrzec beneficjentów przed stratami w postaci niewykorzystania całej kwoty dotacji, mimo ponoszenia koniecznych wydatków. Problemy, które przychodzi nam rozwiązywać w trakcie realizacji projektów, to np.: zmiana charakteru kosztu, nieidentyfikowanie z wyprzedzeniem trudności i problemów, które czasami wynikają z wytycznych, czy optymalizowanie zakresu rzeczowego do ram finansowych założonych przez wniosek.

„Projekty unijne, a zwłaszcza projekty B+R to bardzo dynamiczna i zmienna materia - nie wszystko można przewidzieć na początku, konieczne są zmiany zakresu. Beneficjenci, bądź z niewiedzy, bądź z obawy – często ponoszą dodatkowe, zamienne koszty, których nie mogą dofinansować. Obniża to efektywność wykorzystania wsparcia, mimo merytorycznie prawidłowej realizacji projektu” – podsumowuje Dariusz Gawroński, Członek Zarządu ds. Wdrażania Projektów w GRUPA4 Fundusze Europejskie.

 

Różnicę pomiędzy obydwiema usługami można porównać do różnicy usługi biura rachunkowego, które prowadzi sprawozdawczość finansową i podatkową, a doradcy podatkowego, który w tych samych okolicznościach może pozwolić na zwiększenie efektywności ekonomicznej określonych zdarzeń gospodarczych.

Zachęcamy do rozmowy, podczas której będziemy mogli przedstawić Państwu szczegóły oferty, dopasować ją do Państwa oczekiwań i przejąć większość obowiązków nakładanych na Beneficjentów przez umowę na dofinansowanie projektu.

Zapraszamy również na naszą stronę poświęconą usłudze Realizacji projektu, na której znajdziecie Państwo szczegółowy opis zadań realizowanych przez nasz doświadczony Zespół oraz opinie Klientów, którzy sprawdzają nasze kompetencje na przykładzie swoich projektów.   

8 grudnia 2021 r.