Harmonogram POIR 2021 r. – ostatnia prosta na Szybkiej Ścieżce

Cztery nowe konkursy na kwotę 855 mln PLN i trzy konkursy rozpoczęte w 2020 r., których zakończenie zostało przewidziane na 2021 r., z budżetem wynoszącym łącznie 125 mln PLN. Wśród nich te, które cieszą się największą popularnością wśród naszych Klientów: „Szybka Ścieżka”, „Badania na rynek”, „Go to Brand” (konkurs dedykowany wystawie EXPO 2020 w Dubaju) i „Design dla przedsiębiorców” – tak przedstawia się oferta konkursów w epilogu perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

„Ogłoszenie harmonogramu konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój to zawsze jedno z najważniejszych wydarzeń w obszarze funduszy europejskich w każdym roku kalendarzowym” – zauważa Jakub Woźniak, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „Pod koniec minionego roku zastanawialiśmy się, czy nasi Klienci dostaną jeszcze szansę aplikacji o dotacje unijne w swoich ulubionych konkursach, czy będą musieli na nie czekać do czasu uruchomienia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane na 15 lutego 2021 r. ogłoszenie konkursu „Szybka Ścieżka”, zelektryzowało wszystkich potencjalnych wnioskodawców i spowodowało, że pierwszy kwartał 2021 r. zapowiada się w naszej pracy niezwykle ekscytująco” – dodaje Jakub Woźniak.

O tym, jak wielką popularnością cieszy się konkurs „Szybka Ścieżka”, przekonuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiając najnowsze dane w podsumowaniu 2020 r.:  w największym pod względem alokacji konkursie „Szybka Ścieżka”, w którym nabór prowadzony był w pierwszej połowie 2020 roku do oceny wpłynęły 794 wnioski. Ze względu na ich wysoki poziom budżet konkursu był kilkakrotnie zwiększany, aż do rekordowej kwoty 1,4 mld zł. W lipcu 2020 r. NCBR ogłosiło drugą „Szybką Ścieżkę” z budżetem wynoszącym 300 mln zł. W tym konkursie wpłynęło aż 915 wniosków, których oceną zajmują się teraz eksperci. Dodatkowo w zeszłorocznej „Szybkiej Ścieżce dla Mazowsza” wnioskodawcy przedłożyli 281 projektów a na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazło się 41 projektów, na łączną kwotę dofinansowania w wysokości około 305 mln zł.

„Szybka Ścieżka jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów badawczo – rozwojowych a tendencja zainteresowania konkursem z roku na rok, przez całą obecną perspektywę unijną, była rosnąca” – zauważa Sebastian Gołębiewski, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „Liczby, które w podsumowaniu 2020 r. przedstawia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jasno pokazują, jak ogromne jest zainteresowanie konkursem i jak niebotyczny potencjał innowacyjności drzemie w składanych przez przedsiębiorców do tego konkursu projektach” – dodaje Sebastian Gołębiewski.

Celem projektów składanych w konkursie „Szybka Ścieżka” powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty w konkursie, którego nabór został zaplanowany od 22 marca do 4 maja 2021 r. muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

„Zespół GRUPY4 już od kilku lat odnosi sukcesy w konkursie „Szybka Ścieżka” a także w konkursach całego Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zajęliśmy 1 miejsce w kraju, w kategorii liderzy działania 1.1.1 Szybka Ścieżka wg wartości projektów w rankingu niezależnego magazynu branżowego - Fundusze Europejskie” – zaznacza Tomasz Berchiet, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „30 mln PLN dla spółki Agrolok Sp. z o.o., 10 mln PLN dla VASA Therapeutics Sp. z o.o., czy prawie 3 mln PLN dla HSV Polska Sp. z o.o. to bardzo dobre przykłady naszych wyników tylko w 2020 r., które pokazują, że pozyskujemy dotacje dla dużych, doświadczonych na rynku podmiotów, jak i sklasyfikowanych jako mikroprzedsiębiorstwa startupów, z tak odległych od siebie dziedzin, jak: sektor rolno-spożywczy, badania kliniczne kandydatów na lek, czy przetwórstwo tworzyw sztucznych” – dodaje Tomasz Berchiet.

Ponadto w portfolio dofinansowanych projektów, które przygotowała GRUPA4 znajdują się między innymi: 54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych a także prawie 5,5 mln PLN dla działającej w branży gamingowej spółki TATE Multimedia S.A., czy chociażby 12,5 mln PLN dla Matariki Bioscience - pierwszego spin-offu Uniwersytetu Warszawskiego, działającego w tzw. modelu typu „drug discovery”.

„GRUPA4 cieszy się zaufaniem innowatorów - wynalazczych naukowców i kreatywnych przedsiębiorców, którzy powierzają nam losy swoich projektów - również dlatego, że tworzymy dla nich kompleksową platformę obsługi projektu od pomysłu po zamknięcie jego realizacji” – podsumowuje Dariusz Gawroński, Członek Zarządu w GRUPIE4 Fundusze Europejskie. „Klientom, którzy obawiają się, że skomplikowane procedury realizacji projektu odwrócą ich uwagę od najważniejszych kwestii merytorycznych, oferujemy wsparcie zarządzania projektem, które zapewni odpowiednią kontrolę postępu realizacji prac projektowych, weryfikację potencjalnych zagrożeń, udział w planowaniu działań zaradczych, nadzór nad realizacją zakupów i wyborem podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi procedurami firm, asystę zarządzania ryzykiem oraz nieustanny udział w komunikacji z instytucją zarządzającą projektem. Naszym Klientom chcemy pozostawić wyłącznie radość odkrywania nowatorskich produktów, usług i technologii” – dodaje Dariusz Gawroński.

Ostatnie nabory wniosków aktualnej perspektywy finansowej to już nie czas na eksperymenty. Przygotowanie wniosków o dotacje w konkursach, które cieszyć się będą rekordowym zainteresowaniem, wymagają doświadczenia, otwartości na wiedzę i nieszablonowego podejścia do każdego projektu. Aby najlepiej wykorzystać okazje do rozwoju, warto mieć do dyspozycji Zespół, który, łącząc te cechy, będzie potrafił wykorzystać je w walce o sukces Państwa firmy.

Taka jest właśnie GRUPA4!

Zapraszamy do współpracy.

14 stycznia 2021 r.