Zanim opadnie kurtyna perspektywy 2014-2020 - „Szybka Ścieżka” – ostatni nabór

Już za tydzień rozpocznie się ostatni w dobiegającej końca aktualnej perspektywie unijnej nabór wniosków we flagowym konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „Szybka Ścieżka”.

„Szybka Ścieżka jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów badawczo – rozwojowych a tendencja zainteresowania konkursem z roku na rok, przez całą obecną perspektywę unijną, był rosnąca” – zauważa Sebastian Gołębiewski, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „Jak podało NCBR w swoim raporcie rocznym podsumowującym 2019 r. tylko w 2019 r. do NCBR wpłynęło ponad 1400 wniosków a do Beneficjentów zostało przekazane ponad 1,23 mld PLN unijnego wsparcia. Te liczby jasno pokazują, jak ogromne jest zainteresowanie konkursem i jak niebotyczny potencjał innowacyjności drzemie w składanych przez przedsiębiorców do tego konkursu projektach” – dodaje Sebastian Gołębiewski.

Celem projektów składanych w konkursie „Szybka Ścieżka” powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

„Mimo przeciwności związanych z epidemią, w ostatnim naborze, którego znaczna część zrealizowana była już po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, przedsiębiorcy zgłosili do nas ok. 800 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 5,5 mld zł. Pokazuje to, że widzą w innowacjach perspektywę na przyszłość” – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, podczas oficjalnej zapowiedzi nowego naboru wniosków.

Nabór wniosków został podzielony na dwie rundy. W pierwszej, która rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia 2020 r. o dofinansowanie w łącznej kwocie 100 mln PLN będą mogły ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (również z MŚP i jednostkami naukowymi). Z kolei druga runda (22 sierpnia – 14 września 2020 r.) skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Wnioskodawcy będą mogli łącznie uzyskać dofinansowanie w wysokości 200 mln PLN. Po każdej z rund nastąpi ocena wniosków, która potrwa do 120 dni.

Jak wynika z raportu rocznego NCBR za 2019 r. w rankingu innowacyjności UE Polska zajmuje 25. miejsce, czwarte od końca. Sumaryczny Wskaźnik Innowacji w przypadku naszego kraju wzrósł wprawdzie o 7,8%, ale to mniej w porównaniu ze średnią unijną 8,8%. W rankingu Global Innovation Index Polska zajmuje miejsce 39. Niewielka Estonia, także nosząca na sobie garb dziedzictwa tzw. gospodarki socjalistycznej, znalazła się w rankingu UE na jednym z wysokich miejsc, w gronie tzw. silnych innowatorów.

„Nasze codzienne doświadczenia we współpracy z wyjątkowymi przedsiębiorcami, dla których innowacje to pasja, pozwalają nam z pełnym przekonaniem stwierdzić, że nie najlepsza pozycja naszego kraju w europejskich i światowych rankingach innowacyjności wkrótce ulegnie zmianie” – zaznacza Jakub Woźniak, Członek Zarządu w GRUP4 Fundusze Europejskie. „Wygląda na to, że nowy budżet UE na lata 2021-2027 daje polskim innowatorom kolejną szansę na skuteczne nadrabianie zaległości w innowacyjności” – dodaje.

„Szybka Ścieżka” w 2020 r. to także konkursy tematyczne:

Szybka Ścieżka - Koronawirusy

Realizowane w ramach konkursu projekty powinny obejmować prace B+R mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie produktów i technologii w obszarach tematycznych, dotyczących diagnostyki, terapii i prewencji. Do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym trafi 200 mln PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 6 maja do 31 grudnia 2020 roku do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Szybka Ścieżka - AGROTECH

Szybka Ścieżka – AGROTECH dla dużych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), realizujących projekty poza województwem mazowieckim. Ogłoszenie konkursu 10 sierpnia 2020 r., nabór wniosków od 10 września 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

- - -

Zespół GRUPY4 już od kilku lat odnosi sukcesy w konkursie „Szybka Ścieżka” a także w konkursach całego Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

30 mln PLN dla spółki Agrolok Sp. z o.o., 10 mln PLN dla VASA Therapeutics Sp. z o.o., czy prawie 3 mln PLN dla HSV Polska Sp. z o.o. to bardzo dobre przykłady naszych wyników w 2020 r., które pokazują, że pozyskujemy dotację, dla dużych, doświadczonych na rynku podmiotów, jak i sklasyfikowanych jako mikroprzedsiębiorstwa startupów, z tak odległych od siebie dziedzin, jak: sektor rolno-spożywczy, badania kliniczne kandydatów na lek, czy przetwórstwo tworzyw sztucznych.  

Ponadto w naszym portfolio dofinansowanych projektów, znajdują się między innymi: 54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych a także prawie 5,5 mln PLN dla działającej w branży gamingowej spółki TATE Multimedisa S.A., czy chociażby 12,5 mln PLN dla Matariki Bioscience - pierwszego spin-offu Uniwersytetu Warszawskiego, działającego w tzw. modelu typu „drug discovery.

W najnowszym rankingu branżowego magazynu Fundusze Europejskie z 2019 r. GRUPA4 zajęła 1 miejsce w kraju, w kategorii liderzy działania 1.1.1 Szybka Ścieżka wg wartości projektów (polecamy artykuł: http://grupa4.pl/aktualnosci/42-grupa4-krajowym-liderem-dzialania-szybka-sciezka), a wyniki w 2020 r. potwierdzają, że nie była to przypadkowa pozycja.

28 lipca 2020 r.