3 mln dotacji na inwestycje naszych Klientów w mateczniku GRUPY4

Kurtyna uchylona i już wszystko jasne – mamy 100% skuteczności w konkursie w ramach Działania 1.6.2 „Dotacje dla innowacyjnych MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 6 złożonych projektów i 6 dotacji dla naszych Klientów.

Zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu konkurs skupiał się na wsparciu:

  • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych lub znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych, z wyłączeniem usług oraz
  • inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego, z wyłączeniem procesu świadczenia usług.

Wnioskodawcy, którzy ubiegali się o dofinansowanie musieli w swoich projektach zobowiązać się do osiągnięcia: wzrostu zatrudnienia oraz przychodów ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych wskutek zrealizowanej inwestycji produktów.

„Pandemia koronawirusa odciska piętno na każdej branży gospodarki. Najważniejsza jest dla nas wszystkich ochrona życia i zdrowia, a w drugiej kolejności także pracy, dochodów i utrzymanie stabilności finansowej” - podkreśla Piotr Dahlke, Specjalista ds. funduszy europejskich w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Dotacje dla przedsiębiorstw, które się nie zatrzymują, są w ostatnich dniach jeszcze ważniejsze, niż w którymkolwiek wcześniejszym momencie aktualnej perspektywy finansowej” – dodaje Piotr Dahlke.

Wśród Klientów GRUPY4 Fundusze Europejskie, którzy otrzymali dofinansowanie znalazły się:

  • CLEANPROJECT Sp. z o.o. Sp. k. ze swoim projektem: „Nowoczesne ubrania dla stref czystych, kluczem do rozwoju przemysłu wysokiej technologii.” Wartość projektu: 725 700,00 PLN, dofinansowanie: 498 950,00 PLN.
  • DOBPLAST Sp. z o.o. z projektem: „Wprowadzenie na międzynarodowy rynek motoryzacyjny innowacyjnych lamp pozycyjnych, kluczem do rozwoju spółki DOBPLAST z Osielska”. Wartość projektu: 724 470,00 PLN, dofinansowanie: 499 800,00 PLN.
  • IMPREFARB FABRYKA FARB Sp. J. z projektem: „Innowacyjna produkcja narożników aluminiowych oklejanych siatką z wykorzystaniem technologii moletowania”. Wartość projektu: 741 690,00 PLN, dofinansowanie: 499 980,00 PLN.
  • INFOLEX - JERZY KUSTRA z projektem: „Wprowadzenie innowacyjnej usługi utrzymania klasy przemysłowych stref czystych”. Wartość projektu: 725 085,00 PLN, dofinansowanie: 482 800,00 PLN
  • LUKEPROJEKT Sp. z o.o. z projektem: „Dywersyfikacja działalności firmy LUKEPROJEKT Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji typoszeregu innowacyjnego stołu do gier planszowych”. Wartość projektu: 827 790,00 PLN, dofinansowanie: 499 954,00 PLN oraz
  • MAŁE ELEKTROWNIE WODNE S.C. z projektem: „Dywersyfikacja działalności firmy Małe Elektrownie Wodne s.c. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego wysokosprawnego hydrozespołu zanurzonego w wodzie”. Wartość projektu: 1 177 110,00 PLN, dofinansowanie: 499 991,40 PLN.

„Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu 1.6.2 w województwie kujawsko – pomorskim, z wynikiem, który potwierdza 100% naszej skuteczności, pojawia się w bardzo ważnym momencie, nie tylko dla naszych Klientów, ale też dla naszego Zespołu” – podkreśla Dariusz Gawroński, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Wyniki te chronią nas przed zaszufladkowaniem GRUPY4 jako firmy specjalizującej się wyłącznie w największych krajowych programach badawczo – rozwojowych, organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pokazaliśmy, że działamy również regionalnie i że jesteśmy równie skuteczni w konkursach inwestycyjnych, co w kontekście chociażby trwającego do końca roku konkursu inwestycyjnego „Kredyt na innowacje technologiczne”, jest niezwykle ważne” – podsumowuje Dariusz Gawroński.

W dobie pandemii koronawirusa powstają liczne inicjatywy wspierające przedsiębiorstwa, które podejmowane są tak na szczeblu centralnym, jak i na szczeblu najważniejszych instytucji, dysponujących funduszami europejskimi zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. W GRUPIE4 śledzimy wszystkie aktualne komunikaty konkursowe, by zapewnić naszym Klientom odpowiednie wsparcie, adekwatne do sytuacji. Informujemy o zmianach w regulaminach poszczególnych konkursów i nowych terminach naborów.

Zapraszamy do współpracy.

17 czerwca 2020 r.