Kiedy Lider zaprosi do współpracy innego Lidera…

30 mln PLN dotacji dla spółki Agrolok w konkursie Szybka Ścieżka.

Agrolok Sp. z o.o. od 28 lat zaopatruje gospodarstwa w najwyższej jakości środki niezbędne w produkcji rolnej. W firmie panuje przekonanie, że kiedy zostaje się obdarzonym zaufaniem, trzeba wiele dawać w zamian. Doradztwo, szkolenia branżowe dla gospodarzy, skup płodów rolnych czy dostosowanie terminów płatności do potrzeb klienta – to wszystko jest w Agrolok zorganizowane tak, by być najbliżej rolnika nie tylko w chwili, gdy podejmuje on decyzje zakupowe.

„Kiedy otrzymaliśmy od Agrolok zaproszenie do współpracy, wiedzieliśmy, że będziemy musieli działać zgodnie z filozofią ich działania – dać z siebie wiele, bo obdarzono nas zaufaniem. Ta jedna z najlepszych, choć chyba nie najczęściej stosowanych metod realizacji projektów przyniosła świetny efekt w postaci 30 mln zł unijnego dofinansowania” – podkreśla Piotr Dahlke, Specjalista ds. funduszy europejskich w GRUPA4 Fundusze Europejskie.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało właśnie, że zakończona została ocena projektów złożonych w trzeciej rundzie przez duże przedsiębiorstwa w ramach konkursu 6/1.1.1/2019 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. Szybka Ścieżka. Do dnia 30 marca br. ocenionych zostało 91 wniosków, realizowanych przez przedsiębiorstwa duże, z czego do dofinansowania zostało wybranych 49 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 531 584 158,46 PLN.

Projekt spółki Agrolok, przygotowany przez zespół GRUPA4 Fundusze Europejskie dotyczy przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych związanych z opracowaniem i pilotażowym wytworzeniem innowacyjnych produktów w postaci uszlachetnionych wysokobiałkowych komponentów paszowych „non GMO”, w oparciu o ziarna soi i rzepaku w celu zwiększenia bezpieczeństwa białkowego w UE.

„UE zderza się obecnie z trzema kryzysami – epidemicznym, klimatycznym i białkowym. Innowacyjne komponenty białkowe spółki Agrolok stanowią klucz do przeciwdziałania temu trzeciemu a polska branża rolno – spożywcza ma szansę stać się wspólnotowym liderem i kreatorem trendów” – powiedział Dariusz Gawroński, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Efektywna współpraca GRUPY4 i Agrolok, spółek z województwa kujawsko – pomorskiego, branżowych liderów w skali kraju pozwala na opracowywanie rozwiązań przełomowych w skali unijnej” – dodaje Dariusz Gawroński.

Zespół GRUPY4 już od kilku lat odnosi sukcesy w konkursie „Szybka Ścieżka” a także w konkursach całego Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych a także prawie 5,5 mln PLN dla działającej w branży gamingowej spółki TATE Multimedisa S.A., czy chociażby 12,5 mln PLN dla Matariki Bioscience - pierwszego spin-offu Uniwersytetu Warszawskiego, działającego w tzw. modelu typu „drug discovery”, to najlepsze przykłady, które świadczą o skuteczności w pracy zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, jak i tymi sklasyfikowanymi jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ostatnim rankingu branżowego magazynu Fundusze Europejskie z 2019 r. GRUPA4 Fundusze Europejskie zajęła 1 miejsce w kraju, w kategorii liderzy działania 1.1.1 Szybka Ścieżka wg wartości projektów.

Szybka Ścieżka to również konkurs, w którym odrębna pula dofinansowania może zostać przyznana projektom o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, na prace B+R mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie produktów i technologii w obszarach tematycznych dotyczących diagnostyki, terapii i prewencji. Zachęcamy do współpracy, w ramach której GRUPA4 przygotuje dokumentację aplikacyjną pro bono.

18 kwietnia 2020 r.