„Szybka Ścieżka” 2020 - nowa odsłona klasyka wśród konkursów unijnych

Już za tydzień wystartuje pierwsza z czterech rund nowej edycji flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „Szybka Ścieżka”, który w 2020 r. będzie się odbywał w dość mocno zmienionej i odświeżonej formule.

Zanim jednak o tym, co się zmieniło - kilka słów o tym, co pozostaje bez zmian. Celem projektów jest nadal opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa i ich konsorcja (również z jednostkami naukowymi). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

„Nie zmienia się wciąż fakt, że „Szybka Ścieżka” jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów badawczo – rozwojowych a tendencja zainteresowania konkursem jest rosnąca” – zauważa Sebastian Gołębiewski, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „W 2018 r. do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld PLN a w 2019 r. złożonych wniosków było jeszcze więcej, bo 1400 z sumaryczną wnioskowaną kwotą dofinansowania, przekraczającą 10,5 mld PLN. Te liczby jasno pokazują, jak ogromne jest zainteresowanie konkursem i jak niebotyczny potencjał innowacyjności drzemie w składanych przez przedsiębiorców do tego konkursu projektach” – dodaje Sebastian Gołębiewski.

Co nowego?

„Szybka Ścieżka” 2020 ma być nie tylko szybka, ale i prosta. Cała dokumentacja konkursowa została radykalnie uproszczona, co jest zasługą m.in. projektu „Analiza językowa”, realizowanego w ubiegłym roku przez NCBR. Polegał on na dogłębnym zbadaniu regulaminu i innych dokumentów konkursowych pod kątem leksykalnym, składniowym, a także logicznym.

„Uproszczenie dokumentacji konkursowej, które jako pierwsze na taką skalę zaproponowało w konkursie Szybka Ścieżka NCBR, może być drogowskazem dla wielu instytucji, w tym tych dystrybuujących fundusze unijne. Efekt to dowód na to, że o skomplikowanych procesach da się mówić prostym językiem, nie tracąc nic z esencji przekazu. Wierzę, że ta prostota zachęci przedsiębiorców do udziału w konkursie” – mówił podczas uroczystej prezentacji konkursu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Zmiana języka to jednak nie wszystko. Z perspektywy przedsiębiorców jeszcze ważniejsze mogą okazać się zmiany w kryteriach oceny projektów. Złożone wnioski będą teraz weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami zmienionymi 23 października 2019 r. Wprowadzono nowe kryteria oceny z szerszym zakresem poprawy projektu w trakcie oceny. NCBR zaprezentowało nową strukturę i zredukowaną liczbę kryteriów z możliwością poprawy wniosku w kryteriach do tej pory niepoprawialnych. Wprowadzono również nowe kryterium punktowane „Istota projektu”, które ma pomóc lepiej zrozumieć specyfikę projektów badawczo-rozwojowych oraz będzie wskazówką dla wnioskodawcy na etapie pisania wniosku, jak sprecyzować cel swojego projektu oraz określić jego rezultat. A wszystko to na nowym wzorze wniosku i w oparciu o nową instrukcję jego wypełniania.

Ponadto po raz pierwszy podzielono alokację na poszczególne rundy: I runda – 300 mln PLN i II runda – 100 mln PLN - projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych) oraz III runda – 500 mln PLN i IV runda – 300 mln PLN – projekty realizowane przez przedsiębiorstwa małe i średnie, a także ich konsorcja (również z udziałem jednostek naukowych).

„Wszystkie zmiany w Szybkiej Ścieżce mają ułatwić wnioskodawcom sporządzenie wniosku, a ekspertom oceniającym pozwolić skrócić czas potrzebny na recenzję projektów. Gdyby jednak spojrzeć z drugiej strony - poważne zmiany regulaminu, wniosku i instrukcji jego wypełniania, które następują w szóstym roku organizowania konkursu przez NCBR mogą budzić pewną konsternację, przynajmniej u tej części przedsiębiorców, którzy posiadają już swoje doświadczenia w aplikacji o fundusze w działaniu 1.1.1” – zauważa Kuba Woźniak, Członek Zarządu GRUPY4. „W zmieniających się warunkach konkursowych warto postawić zatem na specjalistów, którzy niezmiennie od początku „Szybkiej Ścieżki” znajdują się w czołówce rankingów najskuteczniejszych firm doradczych, według niezależnych magazynów branżowych” – dodaje Woźniak.

Zespół GRUPY4 już od kilku lat odnosi sukcesy w konkursie „Szybka Ścieżka” a także w konkursach całego Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych a także prawie 5,5 mln PLN dla działającej w branży gamingowej spółki TATE Multimedisa S.A., czy chociażby 12,5 mln PLN dla Matariki Bioscience - pierwszego spin-offu Uniwersytetu Warszawskiego, działającego w tzw. modelu typu „drug discovery”, to najlepsze przykłady, które świadczą o skuteczności w pracy zarówno z dużymi przedsiębiorstwami, jak i tymi sklasyfikowanymi jako mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W najnowszym rankingu branżowego magazynu Fundusze Europejskie z 2019 r. GRUPA4 zajęła 1 miejsce w kraju, w kategorii liderzy działania 1.1.1 Szybka Ścieżka wg wartości projektów (polecamy artykuł: http://grupa4.pl/aktualnosci/42-grupa4-krajowym-liderem-dzialania-szybka-sciezka).

29 stycznia 2020 r.