Fundusze Norweskie wystartowały

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju - Pan Jerzy Kwieciński, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce – J.E. Olav Myklebust, a także najważniejsi przedstawiciele PARP oraz Norway Innovation, uroczyście inaugurowali 30 października 2019 r. program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a już wczoraj - 19 listopada, zostały ogłoszone pierwsze konkursy, w ramach których mali i średni przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie swoich innowacyjnych pomysłów.

Program ,,Rozwój przedsiębiorczości i innowacje'' jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, a krajowym operatorem odpowiedzialnym za zarządzanie programem, ogłoszenie konkursów oraz przyznanie dofinansowania wybranym projektom jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Budżet programu to 100 mln euro, z których 85 mln euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15 mln euro wkład krajowy.

Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). Program zakłada nabór wniosków w trzech obszarach tematycznych:

  • Technologie przyjazne środowisku (green industry innovation) – projekty inwestycyjne, które w rezultacie mają przyczyniać się do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, zarówno działalności własnej przedsiębiorcy, jak i produktów, które wprowadzi na rynek.
  • Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth) – projekty powinny dotyczyć tzw. błękitnego wzrostu, a sami wnioskodawcy działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych. Projekty powinny dotyczyć rozwoju takich przedsiębiorstw poprzez wprowadzanie innowacyjnych procesów lub produktów dotyczących wód morskich lub śródlądowych oraz wybrzeża, w tym poprawy stanu środowiska.
  • Technologie poprawiające jakość życia (welfare technologies) – projekty powinny dotyczyć rozwoju i wprowadzenia na rynek produktów ułatwiających funkcjonowanie w codziennym życiu osobom z wrażliwych grup społecznych, w tym osobom starszym.

Dodatkowo realizowany będzie Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet we wszystkich trzech obszarach tematycznych dla firm, w których kobiety są właścicielami lub mają decydujący głos w zarządzaniu firmą.

Niezwykle ważnym elementem Programu jest partnerstwo z podmiotami z Norwegii – państwa-darczyńcy. Wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie grantu. Jedną ze szczególnych form partnerstwa może być np. zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. Wiedza i doświadczenie takich mentorów będą cennym wsparciem dla polskich przedsiębiorstw w rozwijaniu innowacyjności.

„Fundusze norweskie to bardzo ciekawa alternatywa dla przedsiębiorstw, które dotychczas realizację swoich projektów opierały wyłącznie o dotacje unijne” – powiedział Dariusz Gawroński, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „Co więcej, polski operator programu - PARP wyjątkowo trafnie umieścił terminy naborów wniosków już w pierwszym kwartale 2020 r., w którym jak dotąd powstawała swoista konkursowa luka w oczekiwaniu na najważniejsze wydarzenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój” – dodaje.

Dzięki Norweskiemu Mechanizmowi Finansowemu 2014-2021, który przeznaczony jest dla szesnastu państw członkowskich UE, Polska zagospodarowała dotychczas ponad 1 miliard euro. W ramach inaugurowanej właśnie III edycji pula wynosi ponad 809 milionów euro, czyli prawie 3,5 miliarda złotych. Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” będzie największym z programów dla przedsiębiorców, realizowanych dotychczas w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w Polsce.

Rozpoczęcie naborów wniosków: 7 stycznia 2020 r., zakończenie naborów: 31 marca 2020 r. Zapraszamy do udziału!

21 listopada 2019 r.