Szybka Ścieżka w NCBR – ostatnie trzy rundy w 2019 r.

Już za półtora tygodnia - 31 października 2019 r. zakończy się pierwsza z trzech rund konkursu Szybka Ścieżka - flagowego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, służącego wsparciu innowacyjnych projektów.

 

O dofinansowanie w Szybkiej Ścieżce, realizowanej w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR) mogą ubiegać się przedsiębiorstwa każdej wielkości (mikro, małe, średnie i duże), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Budżet tego konkursu to 1,1 mld złotych. Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim - kategoria regionów słabiej rozwiniętych.

Atrakcyjna formuła konkursu przekłada się na ogromne zainteresowanie Szybką Ścieżką – tylko w 2018 roku w 5 konkursach tego programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Program jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem dofinansowania nowatorskich projektów w kraju.

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych.

Ponadto złożone w trzech aktualnych rundach wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione, zgodnie z nowymi - zmienionymi 26 czerwca 2019 r. – kryteriami oceny, które dopuszczają szerszy zakres poprawy projektu w trakcie jego oceny.

Terminy i budżety konkursów:

  • Szybka Ścieżka dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet konkursu: 50 mln zł, nabór wniosków: od 1 kwietnia do 29 listopada 2019 r.;
  • Szybka Ścieżka dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, nabór wniosków: od 16 września do 16 grudnia 2019 r.;
  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii kosmicznych, budżet konkursu: 300 mln zł, nabór wniosków: od 2 września do 15 listopada 2019 r.;
  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu technologii tworzyw sztucznych, budżet konkursu: 180 mln zł, nabór wniosków: od 2 września do 15 listopada 2019 r.;
  • Szybka Ścieżka dedykowana projektom z zakresu innowacyjnych nawozów przyjaznych dla środowiska, budżet konkursu: 200 mln zł, nabór wniosków: od 14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

Obok głównego konkursu Szybka Ścieżka, ogłoszone są równocześnie trzy konkursy tematyczne:

  1. Technologie kosmiczne, w obszarach badawczych: wytwarzanie podstawowego surowca do produkcji wyrobów z tworzyw, modyfikowanie własności tworzyw i wytwarzanie produktów końcowych oraz zbiórka, segregacja, utylizacja i recykling zużytych odpadów, w tym projektowanie pod recykling;
  2. Tworzywa sztuczne, w obszarach badawczych m.in.: satelitarna obserwacja Ziemi, systemy robotyki kosmicznej, systemy agregacji i przetwarzania danych satelitarnych, czy systemy wynoszenia, m.in. w zakresie systemów rakiet orbitalnych/suborbitalnych;
  3. Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska, w obszarach badawczych m.in.: rozwój innowacyjnych technologii nawozów wzbogacanych mikrobiologicznie, wzbogacanych w funkcjonalne dodatki (smart fertilizers), czy narzędzia analityczne wspomagające proces nawożenia upraw.

W odróżnieniu od konkursu głównego – projekty w konkursach tematycznych mogą być realizowane we wszystkich województwach - również w woj. mazowieckim.

„Nasz zespół już od kilku lat odnosi sukcesy w konkursie Szybka Ścieżka, GameINN i Kredyt na innowacje technologiczne a także w konkursach całego Priorytetu I - Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych a także prawie 5,5 mln PLN dla działającej w branży gamingowej spółki TATE Multimedisa S.A., czy chociażby 12,5 mln PLN dla Matariki Bioscience - pierwszego spin-offu Uniwersytetu Warszawskiego, działającego w tzw. modelu typu „drug discovery”, to najlepsze przykłady naszej skuteczności” – wylicza Tomasz Berchiet, Członek Zarządu GRUPY4. „Nie ma rozwoju bez badań, a badań bez pieniędzy, dlatego zachęcam do kontaktu – być może kolejnym dofinansowanym projektem, będzie ten, o którym dowiemy się na najbliższym spotkaniu” – dodaje.

21 października 2019 r.