Projektanci dotacji z GRUPY4 z sukcesem w konkursie - Design dla przedsiębiorców!

20 września 2019 r. PARP ogłosiła wyniki II rundy konkursu w poddziałaniu 2.3.5 Design dla przedsiębiorców. GRUPA4 Fundusze Europejskie ponownie dowiodła, że wzorowo wspiera polski rynek wzornictwa.

 

Celem konkursu Design dla przedsiębiorców, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem jest wdrożenie przez firmy nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędniej inwestycji do jego wdrożenia. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in.: na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego, usługi prototypowania i testów a także realizację inwestycji, w tym: zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu oraz zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu.

W ostatniej rundzie konkursowej zespół doradców GRUPY4 swym zaufaniem obdarzyły firmy:

  • VARIO TERM Sp. z o.o., dla której przygotowaliśmy projekt pt. „Wzrost konkurencyjności VARIO TERM Sp. z o.o. w oparciu o wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa” o wartości ok. 1,3 mln PLN, który otrzymał dofinansowanie wielkości 537 575,00 PLN oraz,
  • Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych "APLEX" Sp. z o.o. Zakład pracy chronionej, dla której przygotowaliśmy projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa APLEX w oparciu o wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa” o wartości ok. 1 mln PLN, który otrzymał dofinansowanie wielkości 501 850,00 PLN.

Dzięki przygotowanej przez zespół GRUPY4 Fundusze Europejskie dokumentacji konkursowej firma VARIO TERM otrzymała dotację na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowych projektów wzorniczych dla produktów z dziedziny armatury grzejnikowej - głowic termostatycznych a firma APLEX na opracowanie nowych projektów wzorniczych dla produktów z zakresu artykułów higienicznych dla dzieci.

Kondycja polskiego rynku wzornictwa wciąż nie jest najlepsza. W stosunku do innych krajów europejskich Polska - jak donosi badanie Design, Creativity and Innovation: A Scoreboard Approach - zajmuje dość niską pozycję. Średni indeks DCI dla 27 krajów Unii Europejskiej wyniósł 0,485. Polska, podobnie jak inne kraje, które wstąpiły do Wspólnoty po 2004 r., osiągnęły wyniki poniżej średniej unijnej. Polska zajęła jedną z ostatnich pozycji osiągając indeks DCI zaledwie na poziomie 0,233, czyli poniżej połowy średniej unijnej. Indeks niższy od Polski uzyskała tylko Bułgaria i Rumunia. Na drugim biegunie rankingu znajdują się wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej, wśród których przoduje Dania (0,788), Szwecja (0,751) i Holandia (0,731).

Między innymi dlatego jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspierać swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych tak odważne polskie firmy jak VARIO TERM Sp. z o.o. oraz APLEX Sp. z o.o. a także przedsiębiorstwo HIDDEN CABINS Magdalena Kalicińska, dla którego dotację GRUPA4 pozyskała we wcześniejszej rundzie konkursu 2.3.5 POIR. Dzięki naszym wspólnym działaniom gonimy te europejskie kraje, w których tradycje stosowania wzornictwa są dłuższe, co przekłada się na znacznie wyższy poziom rozwoju sektora design.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami i do inwestowania w design, jako środek do produkcji unikalnych i globalnie konkurencyjnych produktów i usług.

24 września 2019 r.