Mazowsze wraca na Szybką Ścieżkę

30 lipca 2019 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dra inż. Wojciecha Kamienieckiego, mającego - zgodnie ze stanowiskiem Wicepremiera Gowina - zagwarantować kontynuację obecnego kierunku rozwoju NCBR, które w II kwartale 2019 r. osiągnęło ponad 100% realizacji celów w zakresie kontraktacji i certyfikacji środków w programach operacyjnych Inteligentny Rozwój oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Nowy dyrektor zapowiedział natomiast, że NCBR rozważa także uruchomienie dodatkowego konkursu w formule Szybkiej Ścieżki, który pozwoli na zwiększenie wsparcia dla przedsiębiorców realizujących swoje projekty na terenie województwa mazowieckiego. Dwa tygodnie później – 14 sierpnia 2019 r. dowiedzieliśmy się, że konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” został ogłoszony. Nabór wniosków już od 23 sierpnia do 23 września 2019 r. (do godziny 16:00).

O wsparcie projektów B+R w „Ścieżce dla Mazowsza” będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. W konkursie będą mogły wziąć udział również konsorcja przedsiębiorstw (max 3 podmioty) oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostki naukowej (max 3 podmioty), przy czym liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. „Ścieżka dla Mazowsza” jest więc w swoich głównych założeniach zbliżona do „Szybkiej Ścieżki”, jednak ocenie będzie podlegać w niej mniej kryteriów, co jest kolejnym udogodnieniem wprowadzonym przez NCBR.

Budżet konkursu: 600 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi, w przypadku projektów realizowanych przez:

  • przedsiębiorstwa samodzielnie – 5 mln PLN;
  • konsorcja – 7 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 100 mln PLN.

 

Tego samego dnia NCBR ogłosiło także kolejny konkurs swojego flagowego programu służącego wsparciu innowacyjnych projektów. O dofinansowanie w „Szybkiej Ścieżce”, realizowanej w ramach programu Inteligentny Rozwój (POIR), będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa każdej wielkości (mikro, małe, średnie i duże), konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Budżet tego konkursu to 1,1 mld zł. Konkurs podzielony jest na trzy rundy a wnioski można składać od 16 września do 16 grudnia 2019 r.

Atrakcyjna formuła konkursu przekłada się na ogromne zainteresowanie „Szybką Ścieżką” - tylko w 2018 roku w 5 konkursach tego programu do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Program jest najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem dofinansowania nowatorskich projektów w kraju.

 

GRUPA4 Fundusze Europejskie już od kilku lat odnosi sukcesy w konkursie Szybka Ścieżka a także w konkursach całego Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych a także prawie 5,5 mln PLN dla działającej w branży gamingowej spółki TATE Multimedia S.A., czy chociażby w ostatnich miesiącach 12,5 mln PLN dla Matariki Bioscience - pierwszego spin-offu Uniwersytetu Warszawskiego, działającego w tzw. modelu typu „drug discovery”, to najlepsze przykłady naszej skuteczności.

Zapraszamy do współpracy!

19 sierpnia 2019 r.