Nowy harmonogram – więcej szans na dotację z GRUPĄ4 Fundusze Europejskie

W miniony poniedziałek - 17 czerwca 2019 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zatwierdziło zmiany w harmonogramie konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na drugie półrocze 2019 r.

Pojawiło się w nim 7 nowych konkursów, przede wszystkim na finansowanie projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych, w tym nowe konkursy tematyczne.

Z perspektywy doświadczenia GRUPY4 Fundusze Europejskie Sp. z o.o. najważniejsze zmiany to:

  • dodanie nowego konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, z ogłoszeniem 12 września 2019 r. oraz naborem wniosków o dofinansowanie od 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r. Planowany budżet konkursu wynosi 350 mln PLN. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.
  • dodanie nowych konkursów w poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa tzw. „Szybka Ścieżka”. Pierwszy konkurs dotyczył będzie badań w obszarze tworzyw sztucznych, drugi – technologii kosmicznych. Oba konkursy zostaną ogłoszone 15 lipca 2019 r. – nabór wniosków będzie trwał od 2 września do 15 listopada 2019 r. Alokacja na te konkursy wynosi odpowiednio 180 i 300 mln PLN. Przedmiotem dofinansowania są badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkową nowością jest też możliwość udziału w konkursie nie tylko samych firm, ale także konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. 
  • dodanie nowego konkursu w programie sektorowym GameINN. Konkurs zostanie ogłoszony w IV kwartale br., wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od IV kwartały br., do I kwartału 2020 r. Planowany budżet konkursu to 100 mln zł. Program sektorowy GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023. Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu to: projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji, cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online, narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier, rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

 

GRUPA4 Fundusze Europejskie już od kilku lat odnosi sukcesy w konkursie Szybka Ścieżka, GameINN i Kredyt na innowacje technologiczne a także w konkursach całego Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych a także prawie 5,5 mln PLN dla działającej w branży gamingowej spółki TATE Multimedisa S.A., czy chociażby w ostatnich dniach 12,5 mln PLN dla Matariki Bioscience - pierwszego spin-offu Uniwersytetu Warszawskiego, działającego w tzw. modelu typu „drug discovery”, to najlepsze przykłady naszej skuteczności.

Zachęcamy do zapoznania z nowym harmonogramem konkursów w ramach POIR:

https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

oraz do kontaktu z Zespołem GRUPA4 Fundusze Europejskie po to, abyśmy wśród sukcesów Naszych Klientów mogli wymienić następnym razem również i Państwa osiągnięcia!

20 czerwca 2019 r.