GRUPA4 z dotacją dla rozwoju polskiego sektora motoryzacyjnego

Dofinansowanie dla 1 z 13 najlepszych projektów w konkursie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” - program INNOMOTO.

Po wcześniejszych sukcesach w Sektorowych Programach B+R, realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: IUSER, InnoNeuroPharm oraz GameINN, GRUPA4 Fundusze Europejskie zdobywa dotację w kolejnym strategicznym obszarze wsparcia NCBR, jakim jest polski sektor motoryzacyjny.

Program Sektorowy INNOMOTO został zainicjowany przez Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych „INNOMOTO”, w skład którego wchodzą: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Polska Izba Motoryzacji (PIM), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) oraz Związek Pracodawców Motoryzacji (ZPM). Głównym celem Programu Sektorowego INNOMOTO jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026 a główne obszary badawcze, na których skupiały się działania Programu to:

  • innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu;
  • innowacyjne pojazdy i napędy;
  • innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

21 grudnia 2018 r. NCBR poinformowało o zakończeniu oceny projektów złożonych w ramach konkursu 2/1.2/2018, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” - program INNOMOTO. Spośród 46 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu do dofinansowania zostało wybranych 13 najlepszych projektów, z łączną kwotą dofinansowania w wysokości ok. 88 mln PLN. Wśród nich znalazł się projekt przygotowany przez zespół GRUPY4, pod tytułem: „Innowacyjne w skali światowej elementy kompozytowe karoserii samochodowej”, opracowany dla Big Little Power Sp. z o.o. z liczbą punktów, zapewniającą BLP miejsce na konkursowym podium oraz 3,6 mln dofinansowania.

Celem projektu Big Little Power jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie serii innowacyjnych, kompozytowych elementów karoserii samochodowej, cechujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w efekcie fotowoltaicznym. Będą to: fotowoltaiczna maska i klapa bagażnika dla samochodu osobowego, fotowoltaiczna nakładka na karoserię dla samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych oraz fotowoltaiczne elementy dodatkowe - owiewki i pokrywy dla samochodów ciężarowych i dostawczych.  Elementy te tworzą listę jednych z najciekawszych rynkowo rozwiązań z segmentu nowych technologii fotowoltaicznych, wpływających na rozwój alternatywnych zastosowań fotowoltaiki.

Odbiorcami opisywanych rozwiązań będą użytkownicy pojazdów, którzy docenią korzyści w postaci:

  • obniżonych kosztów paliwa – zmniejsza się zużycie paliw na wytworzenie energii elektrycznej;
  • zwiększonej żywotności akumulatorów – akumulator jest ładowany, zarówno w trakcie jazdy, jak i na postoju, przez co w okresie użytkowania przechodzi mniej pełnych cykli rozładowanie - naładowanie.

Dzięki innowacyjnemu pomysłowi Big Little Power Sp. z o.o., GRUPA4 Fundusze Europejskie ma ponownie poczucie uczestniczenia w projekcie niezwykle ważnym dla całego sektora polskiej gospodarki - w tym przypadku sektora motoryzacyjnego.

22 grudnia 2018 r.