Fundusze unijne w 2019 r.? Ponad 6 mld PLN na inwestycje w innowacje

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że w przyszłym roku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na przedsiębiorców i jednostki naukowe czeka w co najmniej 27 nowych konkursach minimum 6,1 mld PLN dotacji. Właśnie ogłoszono harmonogram konkursów na 2019 r.

Nowością będzie wsparcie projektów na rzecz dostępności, na które zaplanowano przeznaczyć 190 mln PLN. Dostępność Plus to jedno z pięciu priorytetowych działań rządu Mateusza Morawieckiego. Celem Programu jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Służyć temu ma poprawa dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. Program wymaga zaangażowania nie tylko strony rządowej, ale także samorządów terytorialnych, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz mieszkańców. Beneficjentami Programu będą nie tylko osoby z niepełnosprawnościami czy też starsze. Szacuje się, że nawet 30% społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji. Są to nie tylko ludzie poruszający się przy pomocy kul, lasek, balkoników, protez, wózków inwalidzkich, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi po udarze czy też chorujący na Alzheimera, ale także kobiety w ciąży, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabsze fizycznie. Przyjęte rozwiązania architektoniczne oraz komunikacyjne będą uniwersalne, a więc będą służyły wszystkim z nich korzystającym (np. windy, podjazdy, informacja głosowa, oznaczenia dotykowe).

Na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa przeznaczone zostanie 2,74 mld PLN. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi w tym obszarze 7 konkursów. W przyszłym roku ruszy ponadto 9 nowych konkursów na łączną kwotę alokacji 615 mln PLN na wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach planuje się ogłoszenie 7 nowych konkursów na kwotę alokacji 1,65 mld PLN. W Kredycie na innowacje technologiczne kontynuowany będzie konkurs ogłoszony w 2018 r. W badaniu na rynek, oprócz dwóch konkursów ogólnych oraz dotyczących dostępności, zorganizowane zostaną również kolejne dwa konkursy dedykowane wsparciu miast średnich na kwotę 550 mln PLN.

2019 rok przyniesie również nowe szanse na dotacje na badania naukowe i prace rozwojowe. Planowane są 4 nowe konkursy na łączną kwotę wsparcia w wysokości minimum 1,1 mld PLN. Jednym z nich będzie konkurs na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki z alokacją 750 mln PLN.

Nowe programy i konkursy, zmienne interpretacje prawa oraz skomplikowane kryteria przyznawania dotacji wymagają wsparcia doradców, którzy w swojej pracy wykorzystują bogate doświadczenie, otwartość na wiedzę i nieszablonowe podejście do każdego projektu. Aby najlepiej wykorzystać okazje do rozwoju Państwa firmy w 2019 roku - który może być jednym z ostatnich tak obfitych w konkursy w obecnej perspektywie finansowej - warto mieć do dyspozycji zespół, który będzie potrafił wykorzystać wskazane cechy w walce o sukces Państwa firmy. GRUPA4 Fundusze Europejskie jest gotowa na nadchodzący rok nowych szans i możliwości dla przedsiębiorstw i z niecierpliwością wyczekuje na Państwa pomysły na projekty, które zrewolucjonizują polską gospodarkę.

 

Konkursy cieszące się największą popularnością w harmonogramie na 2019 r.:

  • Poddziałanie 1.1.1, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzw. Szybka Ścieżka: ogłoszenie konkursu - 28 lutego 2019 r., rozpoczęcie naboru wniosków - 1 kwietnia 2019 r., zakończenie naboru wniosków - 1 lipca 2019 r.
  • Poddziałanie 1.1.1, Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzw. Szybka Ścieżka II: ogłoszenie konkursu - 14 sierpnia 2019 r., rozpoczęcie naboru wniosków - 16 września 2019 r., zakończenie naboru wniosków - 16 grudnia 2019 r.
  • Działanie 1.2, Sektorowe programy B+R, GameINN (regiony słabiej rozwinięte): ogłoszenie konkursu - 15 stycznia 2019 r., rozpoczęcie naboru wniosków - 15 marca 2019 r., zakończenie naboru wniosków - 14 czerwca 2019 r.
  • Działanie 1.2, Sektorowe programy B+R, INNOship (regiony słabiej rozwinięte): ogłoszenie konkursu - 15 kwietnia 2019 r., rozpoczęcie naboru wniosków - 17 czerwca.2019 r., zakończenie naboru wniosków - 16 września 2019 r.
  • Poddziałanie 3.2.1, Badania na rynek: ogłoszenie konkursu - 20 lutego 2019 r., rozpoczęcie naboru wniosków - 25 marca 2019 r., zakończenie naboru wniosków - 8 maja 2019 r.
  • Poddziałanie 3.2.1, Badania na rynek II: ogłoszenie konkursu - 30 sierpnia 2019 r., rozpoczęcie naboru wniosków - 1 października 2019 r., zakończenie naboru wniosków - 31 października 2019 r.
  • Poddziałanie 3.2.2, Kredyt na innowacje technologiczne: ogłoszenie konkursu - 3 września 2018 r., rozpoczęcie naboru wniosków - 8 października 2018 r., zakończenie naboru wniosków - 26 kwietnia 2019 r.
  • Poddziałanie 3.3.3, Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand: ogłoszenie konkursu - 25 stycznia 2019 r., rozpoczęcie naboru wniosków - 25 lutego 2019 r., zakończenie naboru wniosków - 4 kwietnia 2019 r.

 

Pełen harmonogram konkursów POIR na 2019 r.: 

https://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

4 grudnia 2018 r.