Zakupy przyszłości z GRUPĄ4 w sklepach MarketLAB

Rozstrzygnięcie majowej rundy konkursu „Szybka Ścieżka” i kolejna dotacja pozyskana przez Zespół naszych doradców.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną projektów złożonych w majowej rundzie naboru w ramach konkursu 1/1.1.1/2018, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Spośród 239 ocenianych merytorycznie wniosków do dofinansowania zostało wybranych tylko 39 projektów. Wśród nich, z drugą najwyższą ilością punktów na liście, znalazł się projekt przygotowany przez zespół GRUPA4 Fundusze Europejskie Sp. z o.o.

Projekt pt.: „Automatyczny, bezobsługowy sklep typu convenience, oparty na innowacjach z zakresu sztucznej inteligencji i Internet of Things, zapewniający proces sprzedaży dostosowany do klienta i wysoką efektywność ekonomiczną dla właściciela”, dofinansowany kwotą blisko 3,5 mln PLN, zakłada opracowanie infrastruktury sklepowej tworzącej w pełni automatyczny, małopowierzchniowy i niskonakładowy sklep typu convenience. W ten sposób powstanie nowy format sklepu, którego otwarcie będzie dwa razy tańsze od tradycyjnego sklepu, a koszty stałe związane z jego obsługą spadną o 90%.

Innowacyjny, modularny, wysokoefektywny ekonomicznie sklep automatyczny będzie stanowić odpowiedź na zróżnicowane oczekiwania szerokiego spektrum podmiotów działających na rynku zakupów spożywczych w Polsce, który w 2016 r. wygenerował przychody na poziomie 253,8 mld zł przez 220 tys. placówek (dane za 2017 r. wskazują na wzrost sprzedaży o 4,3% do 265 mld PLN). Co istotne - udział sklepów małoformatowych w liczbie sklepów w Polsce wynosi 43% - obecnie zarejestrowane jest ok. 94 tys. sklepów małopowierzchniowych. Wysoki udział niewielkich sklepów wynika z faktu, iż wpisują się one idealnie w trendy obserwowane na rynku spożywczego handlu detalicznego. Powyższe powoduje, iż obecnie najsilniej rozwijającym się segmentem rynku są placówki convenience - małe sklepy w bardzo dobrych lokalizacjach, oferujące dodatkowo usługi gastronomiczne w wyznaczonej strefie konsumpcji. W tej chwili stanowią one 7% wartości całego rynku z trendem rosnącym. Przewaga rozwiązań MarketLAB to przede wszystkim: możliwości lokalizacji sklepów w nowych typach lokalizacji (brak wymogów przestrzeni socjalnej pozwoli na uruchomienie sprzedaży w miejscach obecnie niezagospodarowanych), niskie koszty operacyjne, brak personelu (brak zagrożeń związanych ze zmianami na rynku wynagrodzeń) a także modularność i całodobowość.

 

Współpraca MarketLAB i GRUPY4 była niezwykle inspirującym spotkaniem na biznesowej drodze dwóch ambitnych i kreatywnych zespołów specjalistów w swojej branży. Z jednej strony - sprawnie działająca maszyna MarketLAB, która przewodzi rewolucji przemysłowej 4.0. badając i oswajając nowoczesne technologie dla swoich klientów. Z drugiej – zespół doradców, którzy przychodzą z konkretnym doświadczeniem i udowodnioną skutecznością oraz nieszablonowym podejściem do każdego projektu.

Wynik współpracy - wspólny sukces i 3,5 mln PLN dotacji z UE!

31 października 2018 r.