Laboratorium lub centrum badawczo - rozwojowe w Twojej firmie?

Sprawdzony i niezawodny przepis GRUPY4.

30 września 2018 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Zainteresowani przedsiębiorcy, którzy chcą realizować projekt na terenie województwa mazowieckiego mogą otrzymać wsparcie na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług a także na stworzenie i rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów B+R. Wystarczy skrupulatnie przygotowana agenda badawcza, która zawierać będzie plan wykorzystania dofinansowanej infrastruktury badawczo – rozwojowej.

Cieszący się dużą popularnością konkurs z Działania 1.2 Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R powraca na konkursową mapę Mazowsza po rocznej przerwie. Po dwóch udanych edycjach, przeprowadzonych w ostatnich kwartałach 2016 i 2017 r. przedsiębiorcy, posiadający co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego, mają szansę ponownie powalczyć o unijną dotację.

GRUPA4 Fundusze Europejskie Sp. z o.o. miała przyjemność przygotowywać dla swoich Klientów dokumentację aplikacyjną w każdej z minionych edycji opisywanego konkursu. Każda z aplikacji kończyła się sukcesem i za każdym razem nasi Klienci otrzymywali najwyższą dotację wśród wszystkich złożonych wniosków. Właśnie dlatego możemy bez cienia wątpliwości powiedzieć, że mamy sprawdzony przepis na stworzenie laboratorium w Państwa przedsiębiorstwach.

 

Sukcesy naszych klientów:

Phoenix Enterprise Sp. z o.o.

Projekt pt.: “Utworzenie zaplecza badawczo - rozwojowego spółki Phoenix Enterprise Sp. z o.o., zorientowanego na prowadzenie prac B+R w obszarze technologii innowacyjnych markiz fotowoltaicznych i innych zastosowań technologii z zakresu BIPV”.

Celem planowanego do przeprowadzenia projektu jest utworzenie centrum B+R, które wykorzystane będzie do opracowania innowacyjnych markiz fotowoltaicznych, stanowiących niezwykle cenny produkt rynkowy, z segmentu nowoczesnej, niekonwencjonalnej energetyki oraz pozyskania wiedzy, która w przyszłości będzie podstawą do opracowania kolejnych innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii BIPV. Założonym rezultatem rynkowym zrealizowanej agendy badawczej jest opracowanie innowacyjnej inteligentnej markizy fotowoltaicznej, pod pojęciem której rozumiana jest zewnętrzna markiza montowana do ściany budynku, której funkcją jest zasłanianie tarasu lub balkonu, a zarazem wykorzystanie padających na nią promieni słonecznych do wytwarzania energii elektrycznej.

Wartość projektu: 12 432 147,51 PLN, wartość dotacji: 5 194 211,87 PLN

 

Enovio Sp. z o.o.

Projekt pt.: „Utworzenie zaplecza badawczo - rozwojowego spółki Enovio Sp. z o.o., zorientowanego na prowadzenie prac B+R w obszarze technologii geoinformacyjnych oraz systemów optoelektronicznych sfery Smart Cities.” 

Celem planowanego do przeprowadzenie projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, które wykorzystane będzie do opracowania innowacyjnych mebli miejskich w spektrum Smart City o funkcjonalności opartej o zespolenie z panelem fotowoltaicznym dwustronnego działania. Meble miejskie zintegrowane będą z systemami efektywnej emisji treści na ekranach o zróżnicowanych kształtach i wykrywaniu obecności potencjalnych odbiorców, w celu umożliwienia wyświetlania informacji tylko w momencie, gdy w bezpośrednim otoczeniu znajdują się ich docelowi odbiorcy. Nowe meble miejskie, np. wiata przystankowa, słup miejski, cechować się będą inteligentnym i efektywnym wykorzystaniem energii elektrycznej, w tym samodzielną jej produkcją.

Wartość projektu: 13 217 102,76 PLN, wartość dotacji: 5 504 183,5 PLN.

 

Towes Sp. z o.o. 

Projekt pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego spółki TOWES dla realizacji innowacyjnych w skali międzynarodowej projektów B+R w obszarze projektowania i kształtowania elementów sprężystych”.

Celem realizacji agendy badawczej jest stworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w ramach którego wysoko wykwalifikowana interdyscyplinarna kadra techniczna i badawcza przy wykorzystaniu infrastruktury B+R będzie prowadziła badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w dziedzinie kształtowania elementów sprężystych. Agenda badawcza zakłada wypracowanie nowatorskich rozwiązań w obszarze kształtowania elementów sprężystych, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie są obecnie dostępne na rynku międzynarodowym.

Wartość projektu: 9 628 440,00 PLN, wartość dotacji: 4 194 200,00 PLN.

 

Nie ma rozwoju bez badań, a badań bez pieniędzy.

Zachęcamy do kontaktu – być może kolejnym dofinansowanym centrum B+R będzie to w Państwa przedsiębiorstwie!

16 października 2018 r.