GRUPA4 i Polskie Linie Oceaniczne wypływają na szerokie wody unijnych dotacji!

54 mln PLN wsparcia dla projektu o wartości 205 mln PLN.

54 365 033,84 PLN to nowy rekord dotacji z funduszy europejskich przyznanej dla przedsiębiorstwa, ustanowiony po tym, jak 6 września 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło zakończenie oceny merytorycznej projektów, złożonych w kwietniowej rundzie naboru w ramach konkursu 2/1.1.1/2018, Działanie 1.1. "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Spośród 15 wniosków, których oceny merytorycznej dokonano, NCBR rekomendowało do dofinansowania 8 projektów. Najwyższą dotację – ponad 54 mln PLN przyznano, przygotowanemu przez zespół GRUPA4 Fundusze Europejskie, projektowi Polskich Linii Oceanicznych S.A. (wartość projektu: 204 930 194,60 mln PLN).

Projekt pt. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania prototypu innowacyjnego statku, kreującego nową klasę statków High Capacity Long Load Car Carrier Multi-Puropose Vessel (HC LL CC MPV), umożliwiających wprowadzenie nowej jakości w transporcie ładunków suchych i znaczne obniżenie kosztów transportu tony frachtowej ładunku”, dotyczy przeprowadzania prac badawczych i rozwojowych odnoszących się zarówno do opracowania, jak i zaimplementowania nowej wiedzy i nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, pozwalających na opracowanie polskiego statku transportowego typu HCLLCC MPV do przewozu różnego rodzaju ładunków suchych, w tym ciężkich, wielkogabarytowych, trudno bądź drogo transportowalnych przy wykorzystaniu dostępnej obecnie floty transportowej, o walorach funkcjonalno-użytkowych przełomowych dla tego typu konstrukcji.

Najważniejsze wyzwania zidentyfikowane zostały w zakresie zoptymalizowania ładowności statku. Spółka Polskie Linie Oceaniczne S.A posiada opracowaną wstępną koncepcję kształtu i konstrukcji statku, która będzie wymagała zmian dotyczących elementu kadłubowego – przeprojektowanie przestrzeni załadunkowej a w konsekwencji również napędowego. Zidentyfikowana została bowiem możliwość wykorzystania napędu elektrycznego – elektro diesel oraz LNG, jako paliwa najbardziej ekologicznego.

Polskie Linie Oceaniczne S.A. to przedsiębiorstwo armatorskie o ponad 50-letniej tradycji w żegludze liniowej. Na przełomie lat 50. i 60. PLO dysponowało przeszło 63 statkami i rozszerzyło swą działalność o rejsy do Japonii i Stanów Zjednoczonych. Z kolejnymi latami nabywano nowe statki (m. in. budowane w Gdańsku serii B-545 i w Gdyni serii B-41). Złotym okresem dla PLO były jednak lata 70-te. W tym czasie w służbie armatora pływało 176 statków o nośności 1,2 miliona DWT, a zatrudnienie w przedsiębiorstwie przekroczyło 10 tysięcy osób. Dzięki nieustannemu rozwojowi, polskie statki zaczęły zawijać do kolejnych portów m.in. w Afryce.Na przełomie lat 80. i 90. w Polsce rozpoczęła się transformacja ustrojowo – gospodarcza, co w połączeniu z występującym w tym samym czasie kryzysem żeglugi światowej (zbyt duża liczba statków spowodowała, iż ceny frachtu poszybowały gwałtownie w dół) drastycznie zmniejszyło i ograniczyło rolę PLO. 

W dniu dzisiejszym spółka Polskie Linie Oceaniczne jest firmą żeglugową z bogatą tradycją, zajmującą się czarterowaniem na czas i zarządzaniem statkami (dwoma własnymi oraz jednym statkiem Arandy) a także działalnością crewingową, serwisem kontenerowym NVOCC (do przewozu towarów na własnym konosamencie bez udziału własnych statków) oraz działalnością shipchandlerską, finansowo - księgową i hotelarsko – gastronomiczną (Dom Marynarza).

Realizacja dofinansowanego projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój przemysłu morskiego w Polsce. Podniesie rangę Polski jako kraju morskiego oraz prestiż firm współpracujących przy projekcie, da bodziec do dalszych prac innowacyjnych i patentowych, będzie pierwszym krokiem do reaktywacji żeglugi liniowej realizowanej przez narodowego przewoźnika. Narodowy przewoźnik liniowy posiadając nowoczesne statki będzie mógł skutecznie prowadzić politykę taryf frachtowych, które spowodują powrót ładunków polskich i tranzytowych do portów polskich. Będzie to motorem rozwoju całej gospodarki w naszym kraju.

Dla zespołu projektowego GRUPY4, pół roku spędzone na pracy nad dokumentacją aplikacyjną Polskich Linii Oceanicznych było prawdziwym wyzwaniem. Wyzwaniem, któremu towarzyszyło poczucie dumy z możliwości udziału w tak niezwykle ambitnym projekcie oraz poczucie odpowiedzialności za jego dalsze losy, bo przecież nie mogliśmy zawieść partnera, który powierzył nam przygotowanie dokumentacji do projektu o wartości 205 mln PLN.

Udało się! 

Polskim Liniom Oceanicznym serdecznie gratulujemy.

 

https://gdansk.tvp.pl/39098100/54-miliony-zlotych-na-statek-plo

7 września 2018 r.