Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie 1.2 RPO WM

28 sierpnia 2018 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych poinformowała o wydłużeniu naboru w ramach konkursu 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: „Projekty badawczo – rozwojowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z aktualną wersją Regulaminu Konkursu nowy termin zakończenia naboru został ustalony na 26 września 2018 r. (do godziny 15:00). Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

28 sierpnia 2018 r.