Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie InnoMoto

6 lipca 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wydłużeniu naboru w ramach konkursu dla programu sektorowego INNOMOTO w działaniu 1.2 Programy sektorowe POIR.

Zgodnie z aktualną wersją Regulaminu Konkursu nowy termin zakończenia naboru został ustalony na 10 sierpnia 2018 r. (do godziny 16:00). Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

10 lipca 2018 r.