Sukces w konkursie „Internacjonalizacja MŚP” w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła ostatnią edycję konkursu „Internacjonalizacja MŚP”, finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Ostatecznie do dofinansowania rekomendowanych zostało 176 projektów spośród 395 złożonych wniosków. Łączna wartość projektów wybranych do udzielenia wsparcia wyniosła ponad 71,5 mln PLN. Zespołowi GRUPY4 zaufało w tym naborze dwóch Klientów i oba przedsiębiorstwa się nie zawiodły.

„GRUPA4 to Zespół wyjątkowych specjalistów w swojej branży. GRUPA4 to baza wiedzy i platforma wymiany wieloletnich doświadczeń. GRUPA4 to również dobrze przygotowany w ostatnim czasie Dział Wdrażania i Rozliczania Projektów, który posiada kompetencje do zarządzania projektami z dofinansowaniem…” – wylicza Sebastian Gołębiewski, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Ale GRUPA4 to również a może przede wszystkim dotacje unijne na odważne projekty naszych Klientów. Cieszymy się, że ostatnie wyniki PARP potwierdzają te słowa i umożliwiają nam dopisanie do długiej listy dofinansowanych projektów, które przygotowaliśmy – kolejnych dwóch” – podsumowuje Sebastian Gołębiewski.

Celem konkursu Internacjonalizacja MŚP jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Wsparcie wynosi do 85% wartości projektu i może sięgać aż 900 tys. PLN.

Dofinansowanie może być przeznaczone na: usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego, usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów, udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, koszty nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Na opublikowanej przez PARP liście projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów znalazły się projekty:

  • KMP Sp. z o.o. „Internacjonalizacja balii i saun beczkowych ogrodowych spółki KMP Sp. z o.o. na rynku niemieckim” z dofinansowaniem wielkości 220.830,00 PLN.

Przedmiotem internacjonalizacji spółki KMP będą sauny beczkowe ogrodowe oraz balie ogrodowe ogrzewane trzema różnymi czynnikami tj. energią elektryczną, gazem butlowym propan-butan lub drewnem opałowym, przeznaczone do całorocznego użytku o funkcji leczniczo - rekreacyjnej. Sauny beczkowe naszego Klienta przeznaczone są do zmniejszanie pobudliwości układu współczulnego oraz stymulacji układu odpornościowego i rewitalizacji komórek skóry. Kąpiele w baliach ogrodowych KMP wpływają korzystnie na pracę serca i układu krążenia - mają też działanie lecznicze w przypadku chorób narządów ruchu, problemów z kręgosłupem czy nerwobóli różnego pochodzenia;

 

  • SPORTIC Marek Brzózka „Internacjonalizacja usług i produktów marki Naomi Fitness Design przedsiębiorstwa SPORTIC Marek Brzózka” z dofinansowaniem wielkości 533.715,00 PLN.

Firma SPORTIC, z którą GRUPA4 miała przyjemność spotkać się ponownie (po raz pierwszy pozyskaliśmy dla SPORTIC dotację w konkursie Go to Brand w 2019 r. na promocję marki produktowej NAOMI FITNESS DESIGN w USA) będzie dzięki unijnemu dofinansowaniu promować zaawansowane technicznie, stalowe klatki do treningu funkcjonalnego projektowane i instalowane w sposób optymalnie dopasowany do wymagań klienta oraz warunków docelowej powierzchni, w której mają być zamontowane. Markowe usługi i produkty firmy SPORTIC pozycjonowane są na rynku wyposażenia fitness, który obejmuje wyposażenie komercyjnych siłowni (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz indywidualnych siłowni domowych i przydomowych.

„W GRUPIE4 jesteśmy przekonani, że dla firmy eksport jest jak nauczenie się dodatkowego języka. Nagle pojawia się zupełnie nowy świat zysków i możliwości współpracy, a skala biznesu potrafi wzrosnąć wielokrotnie. To również większa niezależność od wyników lokalnych. Jeden dobrze przeprowadzony wniosek potrafi zmienić firmę naszego klienta w międzynarodową” – komentuje Tomasz Berchiet, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „Zgadzamy się z PARP, że działalność eksportowa zwiększa potencjalnie skalę działania firmy oraz przychody, pozwala zbierać nowe doświadczenia i budować wizerunek firmy regionalnej czy nawet globalnej, a także osłania przed spadkiem popytu na rynku wewnętrznym oraz na innych rynkach zewnętrznych” – dodaje Tomasz Berchiet.

Dwa kolejne dofinansowania przyznane klientom GRUPY4 powiększają pulę dotacji, które nasz Zespół pozyskał na internacjonalizację przedsiębiorstw. Łącznie w poprzednich edycjach konkursów wspierających internacjonalizację MŚP oraz konkursach Go to Brand, w których brali udział nasi klienci pozyskaliśmy już ponad 15 mln PLN w ponad 50 projektach!

Zapraszamy do zapoznania z naszymi referencjamido współpracy.

18 października 2022 r.