„Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe” - nadchodzi FENG ale POIR nie ustępuje pola

Komisja Europejska wydała w ostatnich dniach września decyzję zatwierdzającą program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Następca programów: „Innowacyjna Gospodarka” (2007-2013) oraz „Inteligentny Rozwój” (2014-2020) jest największym krajowym programem wspierania innowacyjności w Unii Europejskiej. Dla polskich przedsiębiorstw kwintesencją tych informacji, jest fakt, że już wkrótce otrzymają szansę udziału w wartym 7,9 mld euro budżecie FENG.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisze teraz porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, które będą odpowiadały za organizację nowych konkursów. Co więcej - przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych pracują już w grupach roboczych nad kryteriami wyboru projektów m.in. dla I priorytetu FENG i Kredytu na innowacje technologiczne.

„Kiedy pod koniec września z satysfakcją ogłaszaliśmy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako pierwsza ogłosiła nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, nie wiedzieliśmy jeszcze, że dalsza sekwencja wydarzeń przypominać będzie scenariusz rodem z filmów Hitchcocka, które zaczynają się od trzęsienia ziemi a potem napięcie już tylko rośnie...." – komentuje Jakub Woźniak, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „Zatwierdzono FENG, następnie akceptacji Komisji Europejskiej doczekał się warty ponad 111 mld PLN program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko oraz program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej… ale i to nie wszystko – w minionym tygodniu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pilotażowy program "Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej" a w mojej osobistej kategorii "zaskoczenie roku" wygrywa od dwóch dni zaktualizowany harmonogram konkursów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2022 r., na podstawie którego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło cieszący się niezwykłą popularnością konkurs "Szybka Ścieżka - Innowacje cyfrowe" z naborem wniosków do 4 listopada 2022 r. Powiedzieć, że dużo ostatnio wrażeń w świecie funduszy europejskich, to jak nic nie powiedzieć” – dodaje Jakub Woźniak.

 

FENG, FEnIKS, FEPW

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG - 7,9 mld euro) jest w dużej mierze kontynuacją Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020, ale cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie lub w organizacji. Wdrażane projekty nie tylko wzmocnią polską gospodarkę, ale też pozwolą przestawić ją na wyższy poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) to największy program krajowy w całej UE. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i przedsięwzięcia wynosi prawie 29,3 mld euro (z czego 24,2 mld euro z funduszy UE). Celem programu jest poprawa warunków dla zrównoważonego rozwoju kraju. Będzie się to działo m.in. poprzez: obniżenie emisyjności gospodarki i transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku, budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne, poprawę bezpieczeństwa transportu a także zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to ponad 12 mld PLN, które wesprą małych i średnich przedsiębiorców, zadbają o dobry klimat na terenach miejskich, poprawią dostępność transportową makroregionu, a  także pomogą chronić przyrodę poprzez zachowanie jej bioróżnorodności i rozwijanie turystyki w zgodzie z naturą. Co istotne z programu skorzysta 5 dotychczasowych województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz – co jest nowością –  część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).

 

"Robogrant" – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej ”

Konkurs „Robogrant” to wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. Nabór wniosków rozpoczyna się 8 listopada 2022 r. i potrwa do 6 grudnia 2022 r., choć PARP przewiduje również wcześniejsze zamknięcie konkursu.

Podmioty uprawnione do dofinansowania to małe i średnie przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa są wykluczone z udziału) prowadzący czynną działalność gospodarczą na terytorium RP, w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD), którzy przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 3 mln PLN.

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • nabycie, montaż, instalację i uruchomienie nowych środków trwałych w postaci robotów przemysłowych;
  • nabycie, montaż, instalację i uruchomienie pozostałych nowych środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, tj.: maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych oraz maszyn/urządzeń służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym (w szczególności czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki bezpieczeństwa, ogrodzenia, osłony, optoelektroniczne urządzenia ochronne, kurtyny świetlne, skanery obszarowe) a także maszyn/urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer i urządzeń komplementarnych do robotów przemysłowych, niezbędnych do interakcji człowiek-maszyna;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia.

Maksymalna wartość dofinansowania to 850.000,00 PLN, maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1.000.000,00 zł a maksymalny poziom dofinansowania to 85% w ramach pomocy de minimis. Alokacja konkursu to 29 mln PLN.

 

"Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe"

Konkurs „Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe” skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu i cyfrowych technologii kreacyjnych. Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, również z jednostkami naukowymi w ramach konsorcjum. Projekty mogą być realizowane w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.

Termin naboru wniosków rozpoczyna się 19 października  i potrwa do 4 listopada 2022 r. Dotację można uzyskać na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie uzyska dofinansowania.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 5 mln PLN, maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 50 mln EUR a maksymalny poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych, 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań rozwojowych i 90% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac przedwdrożeniowych. Okres realizacji projektu, który nie będzie mógł być wydłużony to 31 grudnia 2023 r. a pula środków w całym konkursie wynosi 645 mln PLN.

„Zespół GRUPY4 już od kilku lat odnosi sukcesy w konkursie „Szybka Ścieżka” a także w konkursach całego Priorytetu I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zajęliśmy 1 miejsce w kraju, w kategorii liderzy działania 1.1.1 Szybka Ścieżka wg wartości projektów w rankingu niezależnego magazynu branżowego - Fundusze Europejskie” – przekonuje Tomasz Berchiet, Członek Zarządu w GRUPA4 Fundusze Europejskie. „30 mln PLN dla spółki Agrolok Sp. z o.o., 10 mln PLN dla VASA Therapeutics Sp. z o.o., czy prawie 3 mln PLN dla HSV Polska Sp. z o.o. i ponad 2 mln PLN dotacji dla EC Engineering Sp. z o.o. to bardzo dobre przykłady naszych wyników tylko w konkursach Szybkiej Ścieżki w 2021 i 2020 r., które pokazują, że pozyskujemy dotacje dla dużych, doświadczonych na rynku podmiotów, jak i sklasyfikowanych jako mikroprzedsiębiorstwa startupów, z tak odległych od siebie dziedzin, jak: sektor rolno-spożywczy, badania kliniczne kandydatów na lek, czy produkcja oprzyrządowania dla lotnictwa i kolejnictwa” – dodaje Tomasz Berchiet.

W portfolio dofinansowanych w ramach Szybkiej Ścieżki projektów, które przygotowała GRUPA4 znajdują się ponadto między innymi: 54 mln PLN wsparcia dla projektu Polskich Linii Oceanicznych S.A., łącznie ok. 55 mln PLN dla spółki Mabion S.A. na projekty związane z opracowaniem i rozwojem leków biotechnologicznych a także prawie 5,5 mln PLN dla działającej w branży gamingowej spółki TATE Multimedia S.A., czy chociażby 12,5 mln PLN dla Matariki Bioscience - pierwszego spin-offu Uniwersytetu Warszawskiego, działającego w tzw. modelu typu „drug discovery”.

Odbywający się w rekordowo krótkim czasie nabór wniosków, w którym minimalna wartość wydatków wnioskodawcy to 5 mln PLN, które należy rozplanować do końca 2023 r. to nie czas na eksperymenty. Przygotowanie skutecznych wniosków o dotacje w konkursach, które cieszyć się będą rekordowym zainteresowaniem, wymaga doświadczenia, otwartości na wiedzę i nieszablonowego podejścia do każdego projektu. Tak właśnie działa GRUPA4!

Zapraszamy do współpracy.

14 października 2022 r.