Duży sukces w konkursie „Szybka Ścieżka” dla dużych

Trzy dni po tym, jak opublikowaliśmy artykuł podsumowujący nasze dotychczasowe osiągnięcia w konkursie „Szybka Ścieżka”, w kontekście nowego harmonogramu POIR na 2021 r., okazało się, że zaprezentowane wyniki są już nieaktualne, bo do grona Klientów GRUPY4, którzy odnotowali obecność na liście projektów wybranych do dofinansowania z NCBR, dołączyły firmy: EC Engineering Sp. z o.o. oraz - po raz kolejny - TATE Multimedia S.A.

18 stycznia 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że zakończona została ocena projektów złożonych w pierwszej rundzie w ramach konkursu nr 6/1.1.1/2020, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” tzw. „Szybka Ścieżka”. Ocenie ekspertów zostały poddane 177 wnioski i zgodnie z zatwierdzoną 12 stycznia 2021 r. listą rankingową: 93 projekty zostały wybrane do dofinansowania, na łączną kwotę dotacji: 666 533 714,25 PLN.

„Styczniowe wyniki w konkursie Szybka Ścieżka sprawiają nam satysfakcję, ponieważ okazało się, że utrzymaliśmy 100% skuteczność w Działaniu 1.1.1, w którym na listę dotacji wprowadzamy naszych klientów zawsze, ilekroć przygotowujemy dokumentację aplikacyjną w specjalnej rundzie konkursu przeznaczonej dla dużych przedsiębiorstw. Jest to zarazem potwierdzenie, że potrafimy pozyskiwać dotacje dla dużych, doświadczonych na rynku graczy, jak i sklasyfikowanych jako mikroprzedsiębiorstwa startupów, z wielu – czasem - odległych od siebie dziedzin. Tym razem są to: produkcja oprzyrządowania dla kolejnictwa i produkcja gier” – komentuje Sebastian Gołębiewski, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie.

Po publikacji listy NCBR, do portfolio przygotowanych przez GRUPĘ4 projektów, które zakończyły się przyznaniem unijnej dotacji dołączyły:

  • projekt EC Engineering Sp. z o.o., pt.: „Opracowanie i integracja komponentów technologii wysuwanego stopnia do transportu szynowego wysokich prędkości typu „gap-filler” o unikatowych w skali światowej parametrach funkcjonalno-użytkowych” z rekomendowaną kwotą dofinansowania: 2 052 881,87 zł;
  • projekt TATE Multimedia S.A., pt.: „Innowacyjny proces technologiczny wykorzystujący zunifikowany silnik renderujący, optymalizujący procesy obliczeń geometrycznych wyświetlających obraz przestrzeni 3d w czasie rzeczywistym na potrzeby tworzenia gier multiplatformowych” z rekomendowaną kwotą dofinansowania: 2 635 609,92 zł.

„Współpraca z jednym z najlepiej rozwijających się biur projektowych w Europie, które od ponad dekady jest również znaczącym producentem oprzyrządowania dla lotnictwa i kolejnictwa, zatrudniającym ponad 150 dobrze wyszkolonych inżynierów, uczestniczących w projektowaniu najszybszych pociągów w Niemczech, we Włoszech czy w Chinach a także ponad pięcioletnia już współpraca z wiodącym, niezależnym producentem i wydawcą gier, który z powodzeniem prowadzi działania w Europie, Ameryce Północnej, Japonii i Chinach od 2000 roku, to dla nas duże wyróżnienie” – zaznacza Tomasz Berchiet, Członek Zarządu GRUPY4 Fundusze Europejskie. „GRUPA4 jest dynamicznie rozwijającym się i kreatywnym Zespołem również – a może przede wszystkim dlatego – że współpracuje na co dzień z dynamicznie rozwijającymi się, kreatywnymi innowatorami z niemalże każdego sektora rynku” – dodaje Tomasz Berchiet.

Styczniowe wyniki w konkursie Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorstw pojawiają się niemalże w przeddzień ogłoszenia ostatnich naborów wniosków aktualnej perspektywy finansowej, w tym również „Szybkiej Ścieżki” dla przedsiębiorstw w regionach słabiej rozwiniętych. Podzielony na dwie rundy nabór wniosków rozpoczęcie się 22 marca 2021 r. a zakończy 4 maja 2021 r.

Ostatnie nabory to już nie czas na eksperymenty. Przygotowanie wniosków o dotacje w konkursach, które cieszyć się będą rekordowym zainteresowaniem, wymagają doświadczenia, otwartości na wiedzę i nieszablonowego podejścia do każdego projektu. Tak właśnie działa GRUPA4 i potwierdzają to kolejne wyniki!

Zapraszamy do współpracy.

3 lutego 2021 r.