Więcej środków na ulubione konkursy naszych Klientów!

145 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększy budżety konkursów: "Go to Brand", "Badania na rynek" oraz "Kredyt na innowacje technologiczne".

Pod koniec czerwca 2018 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany Programu Inteligentny Rozwój, w ramach których dokonano m. in. realokacji 145 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z V priorytetu do III priorytetu POIR, do następujących poddziałań:

  • 3.2.1 Badania na rynek – 50 mln euro EFRR,
  • 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne – 50 mln euro EFRR,
  • 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand – 45 mln euro EFRR.

Dla przedsiębiorców ta decyzja KE oznacza najprawdopodobniej kolejne edycje tych cieszących się niezwykłą popularnością konkursów.

10 lipca 2018 r.