RPO WK-P "Fundusz eksportowy"

Rozwój eksportu

Start naboru:
01.01.2019

Koniec naboru:
31.03.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota dofinansowania:
200 tys. euro


Zasięg konkursu:
Kujawsko-pomorskie

FUNDUSZ EKSPORTOWY w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego

Termin naboru: I kwartał 2019

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiot dofinansowania: internacjonalizacja działalności gospodarczej MŚP

1.Opracowanie strategii internacjonalizacji dla startujących eksporterów

Wsparcie w zakresie opracowania strategii jest skierowane do MŚP, które posiadają potencjał eksportowy, a dotychczas nie eksportowały lub są początkującymi eksporterami (w ostatnich 3 zamkniętych latach obrachunkowych eksport nie przekraczał 10% przychodów ogółem).

2. Granty przeznaczone na:

 • Udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 • Udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 • Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:

- Projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,

- Wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,

- Adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,

- Dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

 

Maksymalna wartość wsparcia: 200.000 EUR (pomoc de minimis)

Maksymalna wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii: 30 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla schematu pomocy de minimis:

 1. Opracowanie strategii dla startujących eksporterów – 100% dofinansowania
 2. Granty dla startujących eksporterów –
  • Mikroprzedsiębiorca – 85%
  • Mały przedsiębiorca – 80%
  • Średni przedsiębiorca – 75%
 3. Granty dla eksporterów –
  • Mikroprzedsiębiorca – 75%
  • Mały przedsiębiorca – 70%
  • Średni przedsiębiorca – 65%

Maksymalny poziom dofinansowania dla schematu pomocy publicznej: 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP

Alokacja konkursu: 69,7 mln PLN

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

Dowiedz się więcej

Dariusz Gawroński
Toruń
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane