1.2 PO IR Sektorowe programy B+R - "GameINN"

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Start naboru:
15.03.2019

Koniec naboru:
14.06.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych: 0,4 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 20 mln zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 1.2 Sektorowe programy B+R – Program sektorowy GAMEINN

 

Termin naboru: od 15.03.2019 do 14.06.2019 r.

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw, bądź konsorcjum złożone z przedsiębiorstw i jednostki naukowej (max 3 podmioty)

Przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe

Zakres tematyczny konkursu:

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 0,4 mln zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 20 mln zł

Poziom dofinansowania:

 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • do 60% kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 

Alokacja konkursu: 100 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

 

DANE SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 400 tys. zł
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 20 mln zł.
 • Poziomy dofinansowania dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70-80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

45-60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 • dla średniego przedsiębiorcy:

60-75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

35-50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

 • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

50-65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych

25-40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

Poziom dofinansowania dla Konsorcjantów będących jednostkami naukowymi na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 100% kosztó kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Katalog kosztów kwalifikowalnych na etapie prac badawczo-rozwojowych:

 • koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim zostali zatrudnienie w projekcie,
 • koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji sprzętu, kosztu wynajmu),
 • koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu w przypadku budynków oraz koszty przekazania na zasadach rynkowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe w przypadku gruntów),
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu,
 • inne koszty operacyjne, w tym koszt: materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji produktów,
 • koszty pośrednie rozliczane w ramach ryczałtu w wysokości 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac badawczo-rozwojowych, do kosztów tych zaliczymy m.in.:
  • koszty wynajmu lub utrzymania budynków wykorzystywanych do celów administracyjnych oraz przez personel administracyjny i zarządczy,
  • koszty administracyjne,
  • koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem oraz personelu obsługowego (kadry, finanse, księgowość, administracja),
  • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy.

Termin naboru: 15.03.2019 – 14.06.2019 r.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje

Pliki

Dowiedz się więcej

Tomasz Berchiet
Warszawa
Dariusz Gawroński
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane