RPO WK-P "Fundusz eksportowy"

Rozwój eksportu

Start naboru:
11.2019

Koniec naboru:
12.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota dofinansowania:
200 tys. euro


Zasięg konkursu:
Kujawsko-pomorskie

FUNDUSZ EKSPORTOWY w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego

Termin naboru: listopad/grudzień 2019

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedmiot dofinansowania: internacjonalizacja działalności gospodarczej MŚP

Granty przeznaczone na:

 • Udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 • Udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 • Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:

- Projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,

- Wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,

- Adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,

- Dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków

 

Ponadto w przypadku początkujących eksporterów (brak dotychczasowej historii eksportowej lub w trakcie ostatnich 3 zamkniętych lat obrachunkowych eksport nie przekraza 10% przychodów ogółem) będzie możliwość uzyskania wsparcia dot. opracowania strategii internacjonalizacji.

 

 

Maksymalna wartość wsparcia: 200.000 EUR (pomoc de minimis)

Maksymalna wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii: 24,6 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania dla schematu pomocy de minimis:

 1. Granty dla eksporterów –
  • Mikroprzedsiębiorca – 75%
  • Mały przedsiębiorca – 70%
  • Średni przedsiębiorca – 65%
 2. Granty dla startujących eksporterów –
  • Mikroprzedsiębiorca – 85%
  • Mały przedsiębiorca – 80%
  • Średni przedsiębiorca – 75%
   
 3.  Opracowanie strategii dla startujących eksporterów – 100% dofinansowania

 

Minimalna całkowita wartość projektu:

 • Dla startującego eksportera od 50 tys. zł
 • Dla pozostałych od 100 tys. zł

Maksymalny poziom dofinansowania dla schematu pomocy publicznej: 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP

Alokacja konkursu: ok 53,3 mln PLN

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

 

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Wymaganie dotyczące projektu:

 • Okres realizacji projektu nie powinien przekraczać 24 miesięcy oraz nie powinien wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności tj. 30.11.2021 r.
 • Wnioskodawca musi posiadać strategię internacjonalizacji działalności gospodarczej lub plan rozwoju eksportu lub inny dokument planistyczny związany z eksportem. Dokument powinien przedstawiać realną koncepcję działań planowanych do podjęcia przez przedsiębiorstwo i ich skutki dla procesu internacjonalizacji. Powinien być dokumentem strategicznym, zawierającym określone kierunki związane z rozwojem działalności eksportowej przedsiębiorstw oraz wprowadzeniem produktów na wybrane rynki zagraniczne.
 • Działania, które są przedmiotem projektu wpisują się w strategię w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej lub plan rozwoju eksportu lub inny dokument planistyczny związany z eksportem.
 • Produkt będący przedmiotem eksportu musi posiadać przewagi konkurencyjne względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym (cechy jakościowe, cena itp.).
 • Produkt będący przedmiotem eksportu musi spełniać normy i wymagania dla rynku międzynarodowego, na który Wnioskodawca będzie eksportował. W ramach projektu można dofinansować usługi doradcze prowadzące do spełnienia powyższego wymogu.

Kryteria merytoryczne – punktowe w ramach konkursu:

 • Projekt wpisuje się Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 3 pkt.
 • Zagraniczne kontrakty handlowe/udokumentowana sprzedaż produktów w wyniku realizacji projektu – 5 pkt.
 • Dywersyfikacja rynków (nie dotyczy startujących eksporterów) – 5 pkt.
 • Dywersyfikacja produktów (nie dotyczy startujących eksporterów) – 2 pkt.
 • Startujący eksporter – 7 pkt.
 • Komplementarność z działaniami realizowanymi w ramach instrumentów finansowych dostępnych w ramach projektów unijnych – 3 pkt.
 • Zmiany procesowe w przedsiębiorstwie – 2 pkt.

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

Dowiedz się więcej

Dariusz Gawroński
Toruń
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane