2.2.1. RPO WŁ "Modele biznesowe MŚP"

Rozwój eksportu

Start naboru:
28.02.2018

Koniec naboru:
06.04.2018


Minimalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota dofinansowania:
70 tys. zł


Zasięg konkursu:
Łódzkie

Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Termin naboru:

28 lutego 2018 r. - 6 kwietnia 2018 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  

Wsparcie w ramach poddziałania skoncentrowane jest na mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Przedmiot dofinansowania:

Celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP. Wsparcie w ramach poddziałania ukierunkowane jest na zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym. Realizowane mogą być projekty związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji. Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji musi zostać opracowany przez zewnętrznego doradcę.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 70 000,00 PLN

 

Alokacja konkursu:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 4 180 800,00 PLN.

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane