3.3.3. PO IR "Go to Brand"

Rozwój eksportu

Start naboru:
01.2020

Koniec naboru:
03.2020


Minimalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota dofinansowania:
430 tys. zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Kolejna edycja (szósta) już na początku 2020 r.

Zaufaj sprawdzonemu doradcy (100% skuteczności w poprzednich edycjach).

 

Termin naboru: szczegóły po ogłoszeniu konkursu

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Przedmiot dofinansowania:

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w programach promocji wskazanych przez PARP. Wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

 Poziom dofinansowania:

w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi: 1 mln zł

 Maksymalna wartość dofinansowania: 430.280,00 zł (równowartość 100 tys. euro wg kursu PLN/EUR z dnia ogłoszenia konkursu)

 

UWAGA: uproszczona realizacja Projektu - rozliczanie w formie kwot ryczałtowych!

 

 Alokacja konkursu:

 • projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000,00 zł;
 • projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000,00 zł.

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

 

Katalog przykładowych kosztów kwalifikowalnych:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w targach lub wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

 

Wykaz Branżowych Programów Promocji ujętych w konkursie:

 • Biotechnologia i farmaceutyka
 • Budowa i wykańczanie budowli
 • Części samochodowe i lotnicze
 • IT/ICT
 • Jachty i łodzie
 • Kosmetyki
 • Maszyny i urządzenia
 • Meble
 • Moda Polska
 • Polskie Specjalności Żywnościowe
 • Sprzęt medyczny
 • Usługi prozdrowotne

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Pliki

Dowiedz się więcej

Sebastian Gołębiewski
Toruń
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane