Zobacz wszystkie konkursy

Przeglądaj, wyszukuj, zdobywaj

Na tej stronie znajdziesz aktualne oraz już rozstrzygnięte konkursy. W wielu z nich braliśmy udział albo znamy je na tyle, by doradzić, który będzie najlepszy dla Twojej firmy.

Wszystkie prowadzone obecnie nabory wniosków mają charakter konkursowy, co oznacza, że wnioski można składać w określonych terminach, a dotacje przyznawane są pod warunkiem spełnienia ściśle określonych kryteriów. O wsparciu danego projektu decyduje natomiast pozycja na liście rankingowej. W każdym z konkursów składanych jest bardzo duża liczba wniosków, nierzadko na sumę znacznie wyższą niż przeznaczona do rozdysponowania alokacja, dlatego bardzo ważne jest właściwe przygotowanie wniosku.

Zdobycie unijnej dotacji może zacząć się właśnie na tej stronie:

Program unijny

Typ projektu

Wartość dofinansowania

Termin naboru

Program unijny

2.2.1. RPO WŁ "Modele biznesowe MŚP" Łódzkie

Typ projektu

Rozwój eksportu
Rozwój eksportu

Wartość dofinansowania

od brak ograniczeń, do 70 tys. zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 PO IR "IUSER" Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 2 mln zł, do Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 30 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 PO IR "InnoMoto" Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln zł, do Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 30 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

2.3.1 PO IR "Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Inny typ projektu
Inny typ projektu

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 50 tys. zł, do Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: dot. usług proinnowacyjnych - 500 tys. zł, dot. kosztów inwestycyjnych - 1 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2.2 RPO WŁ "Projekty B + R przedsiębiorstw" Łódzkie

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od brak ograniczeń, do Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 25 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2.1 RPO WŁ "Infrastruktura B+R przedsiębiorstw" Łódzkie

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od brak ograniczeń, do Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 25 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 PO IR "InnoNeuroPharm" Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 1 mln zł, do 20 mln EUR

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.1. PO IR „Szybka ścieżka” - duże przedsiębiorstwa Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe – duże przedsiębiorstwa
B+R Prace badawczo-rozwojowe – duże przedsiębiorstwa

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 5 mln zł, do 20 mln EUR

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 RPO WM Działalność B+R przedsiębiorstw Mazowieckie

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od 200 tys. zł, do 10 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 PO IR "Innowacyjny Recykling" Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 0,8 mln zł, do Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 18 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.6.2 RPO WK-P "Dotacje dla innowacyjnych MŚP" Kujawsko-pomorskie

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od , do 500 tys. zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 RPO WM Działalność B+R przedsiębiorstw Mazowieckie

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od 0,25 mln zł, do 1 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.3.2 PO PW "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 mln zł, do brak ograniczeń

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

2.3.4 PO IR "Ochrona własności przemysłowej" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Inny typ projektu
Inny typ projektu

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 50 tys. zł, do 500 tys. zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

4.1.4 PO IR "Projekty aplikacyjne" Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych: 2 mln zł, do Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 10 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

2.3.2. PO IR "Bony na innowacje dla MŚP" Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP
B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 60 tys. zł., do 340 tys. zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

Poddziałanie 3.2.2 RPO WM Internacjonalizacja przedsiębiorstw Mazowieckie

Typ projektu

Rozwój eksportu
Rozwój eksportu

Wartość dofinansowania

od 50 tys. zł, do 400 tys. z (beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo); - 350 tys. zł dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1 050 000 PLN), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty)

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

2.3.2. PO IR "Bony na innowacje dla MŚP - etap inwestycyjny" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od szczegóły w opisie konkursu, do Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 800 tys. zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.4 PO PW "Wzór na konkurencję - II etap" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od , do 3 mln PLN

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 PO IR "InnoShip" Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 1 mln zł, do Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 60 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach PO PW 2014-2020 Ogólnokrajowe

Typ projektu

Inny typ projektu
Inny typ projektu

Wartość dofinansowania

od Min. kwota kosztów kwalifikowalnych projektu: 50.000 PLN, do 1 mln PLN

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.1. PO IR „Szybka ścieżka”-Tworzywa sztuczne Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 1 mln zł, do do 20 mln EUR

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

Innowacje w zakresie zielonych technologii - Fundusze Norweskie Ogólnokrajowe

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od 200 tys. EUR, do 1 mln EUR

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 RPO WM Działalność B+R przedsiębiorstw Mazowieckie

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od 500 tys. zł, do 4 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

RPO WK-P "Fundusz eksportowy" Kujawsko-pomorskie

internacjonalizacja działalności gospodarczej MŚP posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego

Typ projektu

Rozwój eksportu
Rozwój eksportu

Wartość dofinansowania

od brak ograniczeń, do 200 tys. euro

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.1. PO IR „Szybka ścieżka”-Innowacyjne nawozy Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 1 mln zł, do do 20 mln EUR

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.1. PO IR „Szybka ścieżka”- Urządzenia grzewcze Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość projektu: 400 tys. PLN, do do 20 mln EUR

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 PO IR Sektorowe programy B+R - "GameINN" Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość projektu: 400 tys. zł, do Max. wartość projektu 20 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.1. PO IR „Szybka ścieżka - MŚP z certyfikatem Seal of Excellence Ogólnokrajowe

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP
B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP

Wartość dofinansowania

od brak ograniczeń, do 50 mln euro

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

3.2.1. PO IR "Badania na rynek - średnie miasta" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 1 mln zł, do Brak ograniczeń

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.1 POIR "Szybka ścieżka dla Mazowsza" Mazowieckie

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od min wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln PLN, do max wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

2.1. PO IR "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od min. wartość projektu 2 mln zł, do max wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.1 PO IR "Szybka ścieżka - OZE w transporcie" Ogólnokrajowe

Projekty B+R - Odnawialne źródła energii w transporcie

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość projektu: 1 mln zł (MŚP), 2 mln zł (pozostałe), do 20 mln euro

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

3.2.2. PO IR "Kredyt na innowacje technologiczne" Ogólnokrajowe

wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R lub wynikiem prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od brak ograniczeń, do brak ograniczeń

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.1 PO IR "Szybka ścieżka - AGROTECH" Ogólnokrajowe

Projekty B+R realizowane poza woj. mazowieckim

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość projektu: 1 mln zł (MŚP), 2 mln zł (pozostałe), do 20 mln euro

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

2.3.5 PO IR "Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Inny typ projektu
Inny typ projektu

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 60 tys. zł, do 1,125 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

3.2.1. PO IR "Badania na rynek" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od Min. wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln zł, do Brak ograniczeń

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

3.3.3. PO IR "Go to Brand EXPO" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Rozwój eksportu
Rozwój eksportu

Wartość dofinansowania

od brak ograniczeń, do 455.650 zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.1. PO IR „Szybka ścieżka” Ogólnokrajowe

Projekty B+R realizowane poza woj. mazowieckim

Typ projektu

B+R Prace badawczo-rozwojowe
B+R Prace badawczo-rozwojowe

Wartość dofinansowania

od Min. wartość projektu: 1 mln zł (MŚP), 2 mln zł (pozostałe), do 20 mln euro

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

3.3 RPO WM "Innowacje w MŚP" Mazowieckie

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od 0,4 mln zł, do 4 mln zł

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

PRZEMYSŁ 4.0 - działanie pilotażowe Ogólnokrajowe

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0

Typ projektu

Projekty inwestycyjne
Projekty inwestycyjne

Wartość dofinansowania

od -, do 800.000 PLN

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.2 PO PW "Internacjonalizacja" Ogólnokrajowe

Typ projektu

Rozwój eksportu
Rozwój eksportu

Wartość dofinansowania

od brak ograniczeń, do 800.000 PLN

Termin naboru

Nabór zakończony
zapytaj naszego doradcę o inne możliwości wsparcia dla Twojego projektu

Program unijny

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach PO PW 2014-2020 Ogólnokrajowe

Typ projektu

Inny typ projektu
Inny typ projektu

Wartość dofinansowania

od Min. kwota kosztów kwalifikowalnych projektu: 50.000 PLN, do 1 mln PLN

Termin naboru

04 styczeń 2022 -
19 maj 2022