1.4 PO PW "Wzór na konkurencję - II etap"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
01.10.2019

Koniec naboru:
31.05.2019


Maksymalna kwota dofinansowania:
2,1 mln PLN


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap POPW 2014-2020

Termin naboru: do 31.05.2019 r. (konkurs dzielony na 12 rund)

 Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego), którzy prawidłowo wykorzystali pomoc finansową otrzymaną w ramach Etapu I tzn. zrealizowali zakres rzeczowy i finansowy projektu oraz złożyli wniosek o płatność końcową wraz ze strategią wzorniczą, które zostały zatwierdzone.

Przedmiot dofinansowania: Dofinansowanie projektów obejmujących realizację działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 3 mln zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej lub 1 mln zł w przypadku wdrażania innowacji innych niż produktowa.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

W zakresie usług doradczych – 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

W zakresie działań inwestycyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnej (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

 

Alokacja konkursu: 250 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

 

Koszty kwalifikowalne:

 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu,
 • koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:
  1. nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,
  2. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu,
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP.

 

Terminy kolejnych rund naboru:

 • od 01.10.2018 do 31.10.2018 r.
 • od 01.11.2018 do 30.11.2018 r.
 • od 01.12.2018 do 31.12.2018 r.
 • od 01.01.2019 do 31.01.2019 r.
 • od 01.02.2019 do 28.02.2019 r.
 • od 01.03.2019 do 31.03.2019 r.
 • od 01.04.2019 do 30.04.2019 r.
 • od 01.05.2019 do 31.05.2019 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

 

Dowiedz się więcej

Sebastian Gołębiewski
Toruń
Kuba Woźniak
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane