3.3 RPO WM "Innowacje w MŚP"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
12.2018

Koniec naboru:
01.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
400 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
850 tys. zł


Zasięg konkursu:
Mazowieckie

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

Typ projektu: Wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MŚP poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej, w tym prowadzące do zwiększenia zatrudnienia

Termin naboru: grudzień 2018 r.

 Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

 Przedmiot dofinansowania:

 • Rozbudowa przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych, co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R,
 • Realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.
 • Prawdopodobne ograniczenia kwalifikowalności w zakresie projektów wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu: 400 tys. zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu: 850 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • do 55% kosztów kwalifikowalnych dla regionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego oraz warszawskiego wschodniego,
 • do 40% kosztów kwalifikowalnych dla regionu warszawskiego zachodniego,
 • do 30% kosztów kwalifikowalnych dla miasta stołecznego Warszawa,
 • do 80% kosztów kwalifikowalnych w ramach kosztów opartych o pomoc de minimis.

 Alokacja konkursu: 64,68 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • materiały i roboty budowlane, w szczególności: zakup materiałów, prace adaptacyjne, prace wykończeniowe;
 • środki trwałe, w szczególności: zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń, dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze;
 • wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych, w szczególności: zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych (max 30% kosztów kwalifikowalnych Projektu);
 • wsparcie merytoryczne świadczone przez wykonawcę prac B+R na etapie wdrożenia (max 10% kosztów kwalifikowalnych Projektu);
 • Zakup środków Transportu należących do podgrupy 74 – pojazdy mechaniczne, symbol 743 oraz podgrupy 76 – pozostały tabor bezszynowy.

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Tomasz Berchiet
Warszawa
Kuba Woźniak
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane