3.3.3. PO IR "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand"

Rozwój eksportu

Start naboru:
25.02.2019

Koniec naboru:
04.04.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota dofinansowania:
850 tys. zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand,  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Termin naboru: 25 lutego 2019 r. - 4 kwietnia 2019 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania:  

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy4 prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Przedmiot dofinansowania:

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w programach promocji wskazanych przez PARP. Wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

 Poziom dofinansowania:

w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

 Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi:

 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 500 000,00 zł;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 1 000 000,00 zł;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę branżowego programu promocji – 1 000 000,00 zł;
 • w przypadku wyboru przez wnioskodawcę branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych – 1 000 000,00 zł.

 Alokacja konkursu:

 • projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000,00 zł;
 • projekty zlokalizowane w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000,00 zł.

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Katalog przykładowych kosztów kwalifikowalnych:

 • usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych;
 • transport i ubezpieczenie osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego;
 • organizacja stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;
 • reklama w mediach targowych;
 • udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu;
 • działania promocyjne związane z udziałem w grupowych i indywidualnych wyjazdowych misjach gospodarczych;
 • działania promocyjne zawiązane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych;
 • działania promocyjne związane z udziałem w seminariach, kongresach i konferencjach.

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Sebastian Gołębiewski
Toruń
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane