2.3.5 PO IR "Design dla przedsiębiorców"

Inny typ projektu

Start naboru:
04.03.2019

Koniec naboru:
31.05.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 60 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
1,125 mln zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców POIR 2014-2020

 

Termin naboru: od 4 marca 2019 do 31.05.2019 r. (konkurs dzielony na rundy)

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej tj. województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego.

 

Przedmiot dofinansowania:

  • uzyskanie doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożone zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
  • uzyskanie niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
  • realizacja działań inwestycyjnych niezbędnych do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 60 tys. zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 1,5 mln zł, w tym maksymalnie na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego 500 tys. zł oraz maksymalnie do 1 mln zł na inwestycje.

 

Maksymalny poziom dofinansowania:

W zakresie usług proinnowacyjnych – 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu (pomoc de minimis).

W zakresie działań inwestycyjnych – do 70% kosztów kwalifikowalnej (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

 

Alokacja konkursu: 80 mln PLN (50 mln PLN + 30 mln PLN w ramach projektów dot. dostępności)

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

 

Wymagania do zakresu projektu: przedmiot projektu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.

Koszty kwalifikowalne w zakresie usług doradczych związanych z opracowanie lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego:

  • usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:
  • przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego (warunek kwalifikowalności: koszt poniesiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 9 lutego 2018 r.).
  • stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
  • opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
  • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

Koszty kwalifikowalne w zakresie działań inwestycyjnych:

  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Tomasz Berchiet
Warszawa
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane