2.3.2. PO IR "Bony na innowacje dla MŚP - etap inwestycyjny"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
17.04.2019

Koniec naboru:
07.01.2020


Minimalna kwota dofinansowania:
szczegóły w opisie konkursu

Maksymalna kwota dofinansowania:
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 800 tys. zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP – Etap II inwestycyjny POIR 2014-2020

 

Termin naboru: 17.04.2019 r. – 07.01.2020 r. (konkurs dzielony na rundy)

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, którzy zrealizowali i rozliczyli projekt w ramach I etapu usługowego Poddziałania 2.3.2 POIR (I etap poddziałania 2.3.2 PO IR.).

 

Przedmiot dofinansowania: realizacja inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2. POIR. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów są wydatki inwestycyjne.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: nie niższa niż zatwierdzona w ocenie wniosku o dofinansowanie złożonym w I etapie usługowym Poddziałania 2.3.2 POIR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 800 tys. zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: do 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w oparciu o pomoc regionalną.

 

Alokacja konkursu:

  • projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim: 6,8 mln zł
  • projekty zlokalizowane w województwie inne niż mazowieckie: 63,2 mln zł

Koszty kwalifikowalne:

  • Koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości,
  • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

Dowiedz się więcej

Dariusz Gawroński
Toruń
Kuba Woźniak
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane