3.2.1. PO IR "Badania na rynek - średnie miasta"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
25.03.2020

Koniec naboru:
12.05.2020


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych : 1 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
Brak ograniczeń


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – Inwestycje w miastach średnich Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Termin konkursu: 25 marca 2020 - 12 maja 2020

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich – lista miast do pobrania TUTAJ

Przedmiot dofinansowania: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) bądź technologicznej innowacji procesowej

Dofinansowanie obejmuje wydatki inwestycyjne niezbędne do wdrożenia produkcji. Dodatkowo, wsparcie kierowane jest na usługi doradcze oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w celu dopracowania produktów i usług będących docelowym wynikiem wdrożenia w ramach projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR, w tym:

 • Na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł
 • Na usługi doradcze: 1 mln zł

 

Poziom dofinansowania:

 • do 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w zakresie wydatków inwestycyjnych
 • w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Alokacja konkursu: 150 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

 

Koszty kwalifikowalne – wydatki inwestycyjne:

 • nabycie gruntu lub innych nieruchomości (do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych),
 • nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych (razem z nabyciem gruntu i nieruchomości nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 5 mln zł),
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

 

Koszty kwalifikowalne – prace rozwojowe:

 • wynagrodzenia personelu zaangażowanego w prace,
 • badania wykonane na podstawie umowy, wiedzy i patentów,
 • koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych itp.
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

 

Pliki

Dowiedz się więcej

Dariusz Gawroński
Toruń
Tomasz Berchiet
Warszawa

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane