3.2.2. PO IR "Kredyt na innowacje technologiczne"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
15.10.2019

Koniec naboru:
23.04.2020


Minimalna kwota dofinansowania:
brak ograniczeń

Maksymalna kwota dofinansowania:
6 mln zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Termin konkursu: do 15 października 2019 r. do 27 lutego 2020 r. (konkurs przedłużony do 23 kwietnia 2020 r.)

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające zdolność kredytową.

Przedmiot dofinansowania: wdrożenie innowacji technologicznych, będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych. Wdrożenie innowacji technologicznej oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP, produktów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wsparcie odbywa się na zasadzie premii technologicznej stanowiącej spłatę części kredytu technologicznego udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Premia technologiczna jest wypłacana w transzach w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu realizacji projektu w ramach płatności końcowej.

Maksymalna wysokość premii technologicznej: 6 mln zł

Poziom dofinansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz regionu wsparcia:

 • od 20% do 70% kosztów kwalifikowalnych
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie zakupu usług doradczych dla wszystkich.

 Alokacja konkursu: 350 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

  Koszty kwalifikowalne – wydatki inwestycyjne:

 • nabycie nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, a także pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części (nie więcej niż 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych),
 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia środków trwałych,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

 

Koszty kwalifikowalne – prace rozwojowe:

 • wynagrodzenia personelu zaangażowanego w prace,
 • badania wykonane na podstawie umowy, wiedzy i patentów,
 • koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych itp.
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

 

Poznaj opinie klientów nt. współpracy z nami

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Kuba Woźniak
Warszawa
Dariusz Gawroński
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane