3.2.1. PO IR "Badania na rynek"

Projekty inwestycyjne

Start naboru:
25.03.2019

Koniec naboru:
08.05.2019


Minimalna kwota dofinansowania:
Min. wartość kosztów kwalifikowalnych: 5 mln zł

Maksymalna kwota dofinansowania:
20 mln zł


Zasięg konkursu:
Ogólnokrajowe

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Termin konkursu:  od 25 marca 2019 do 8 maja 2019 r.

Podmioty uprawnione do dofinansowania: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Przedmiot dofinansowania: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Dofinansowanie obejmuje wydatki inwestycyjne niezbędne do wdrożenia produkcji. Dodatkowo, wsparcie kierowane jest na usługi doradcze oraz eksperymentalne prace rozwojowe, w celu dopracowania produktów i usług będących docelowym wynikiem wdrożenia w ramach projektu.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu: 5 mln zł.

Maksymalne wartość kosztów kwalifikowalnych: 50 mln EUR, w tym:

 • Na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł
 • Na usługi doradcze: 1 mln zł

 Maksymalna wartość dofinansowania: 20 mln zł

Poziom dofinansowania:

 • do 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych
 • do 70% kosztów kwalifikowalnych w zakresie wydatków inwestycyjnych
 • w zakresie zakupu usług doradczych – do 50% kosztów kwalifikowalnych.

 Alokacja konkursu: 850 mln zł

 

Od pierwszej rozmowy po finalne formalności, nasi doświadczeni specjaliści są pod ręką cały czas, dbając o to, by klient mógł skupić się na tym, co dla niego najważniejsze.

Zapraszamy do kontaktu.

 

Koszty kwalifikowalne – wydatki inwestycyjne:

 • nabycie gruntu lub innych nieruchomości (do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych),
 • nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych (razem z nabyciem gruntu i nieruchomości nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 5 mln zł),
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

 

Koszty kwalifikowalne – prace rozwojowe:

 • wynagrodzenia personelu zaangażowanego w prace,
 • badania wykonane na podstawie umowy, wiedzy i patentów,
 • koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych itp.
 • koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.

 

Porozmawiajmy chwilę.

Sam ocenisz, czy warto się spotkać.

To do niczego nie zobowiązuje.

Dowiedz się więcej

Dariusz Gawroński
Toruń
Sebastian Gołębiewski
Toruń

Zainteresowany konkursem?

Adres e-mail*
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu*
Nieprawidłowe dane

* Wymagane pola

Treść pytania
Nieprawidłowe dane

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*
Pole wymagane