Zobacz aktualne nabory

B+R Prace badawczo-rozwojowe

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia

Start naboru:
09.12.2019

Koniec naboru:
31.03.2020

Projekty inwestycyjne

wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) bądź technologicznej innowacji procesowej

Start naboru:
25.03.2020

Koniec naboru:
23.04.2020

Projekty inwestycyjne

wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług

Start naboru:
14.04.2020

Koniec naboru:
11.05.2020

Projekty inwestycyjne

wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MŚP poprzez wdrażanie innowacji

Start naboru:
29.11.2019

Koniec naboru:
31.01.2020

Projekty inwestycyjne

Wdrożenie innowacji technologicznej oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług

Start naboru:
15.10.2019

Koniec naboru:
23.04.2020