Zobacz aktualne nabory

Projekty inwestycyjne

projekty dotyczące tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych, dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej

Start naboru:
28.02.2019

Koniec naboru:
15.01.2020

Rozwój eksportu

wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym

Start naboru:
01.2020

Koniec naboru:
03.2020

Rozwój eksportu

internacjonalizacja działalności gospodarczej MŚP posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego

Start naboru:
11.2019

Koniec naboru:
12.2019

B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP

zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Start naboru:
20.03.2019

Koniec naboru:
28.11.2019

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwo samodzielnie bądź we współpracy z jednostką naukową

Start naboru:
31.10.2019

Koniec naboru:
15.01.2020

Projekty inwestycyjne

Wdrożenie innowacji technologicznej oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług

Start naboru:
15.10.2019

Koniec naboru:
27.02.2020

Projekty inwestycyjne

realizacja inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2. POIR

Start naboru:
17.04.2019

Koniec naboru:
07.01.2020