Zobacz aktualne nabory

B+R Prace badawczo-rozwojowe

badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe dotyczące projektów, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym

Start naboru:
15.03.2019

Koniec naboru:
14.06.2019

B+R Prace badawczo-rozwojowe

badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe

Start naboru:
04.03.2019

Koniec naboru:
30.04.2019

Rozwój eksportu

internacjonalizacja działalności gospodarczej MŚP posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego

Start naboru:
01.01.2019

Koniec naboru:
31.03.2019

Projekty inwestycyjne

wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) bądź technologicznej innowacji procesowej

Start naboru:
25.03.2019

Koniec naboru:
08.05.2019

B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP

zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Start naboru:
20.03.2019

Koniec naboru:
28.11.2019

Projekty inwestycyjne

wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług

Start naboru:
11.03.2019

Koniec naboru:
30.04.2019

Projekty inwestycyjne

Wdrożenie innowacji technologicznej oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług

Start naboru:
08.10.2018

Koniec naboru:
26.04.2019

Projekty inwestycyjne

realizacja inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2. POIR

Start naboru:
17.04.2019

Koniec naboru:
07.01.2020

Inny typ projektu

uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji

Start naboru:
04.03.2019

Koniec naboru:
14.06.2019

Inny typ projektu

Wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy firmy, zaproponuje też i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów na rynek.

Start naboru:
04.03.2019

Koniec naboru:
31.05.2019

Projekty inwestycyjne

Dotacje dla projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu

Start naboru:
01.10.2019

Koniec naboru:
31.05.2019