Zobacz aktualne nabory

B+R Prace badawczo-rozwojowe

badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe dotyczące projektów, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym

Start naboru:
11.2019

Koniec naboru:
03.2020

Rozwój eksportu

wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym

Start naboru:
01.2020

Koniec naboru:
03.2020

B+R Prace badawczo-rozwojowe

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia

Start naboru:
14.11.2019

Koniec naboru:
14.01.2020

B+R Prace badawczo-rozwojowe

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia

Start naboru:
14.11.2019

Koniec naboru:
14.01.2020

Projekty inwestycyjne

Wsparcie inwestycji polegających na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej

Start naboru:
10.2019

Koniec naboru:
11.2019

Projekty inwestycyjne

wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) bądź technologicznej innowacji procesowej

Start naboru:
01.10.2019

Koniec naboru:
31.10.2019

B+R Prace badawczo-rozwojowe

Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwo we współpracy z jednostką naukową

Start naboru:
10.2019

Koniec naboru:
12.2019

Projekty inwestycyjne

wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług

Start naboru:
26.09.2019

Koniec naboru:
14.10.2019

Projekty inwestycyjne

wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MŚP poprzez wdrażanie innowacji

Start naboru:
11.2019

Koniec naboru:
12.2019

Projekty inwestycyjne

Wdrożenie innowacji technologicznej oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług

Start naboru:
15.10.2019

Koniec naboru:
27.02.2020

Projekty inwestycyjne

realizacja inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2. POIR

Start naboru:
17.04.2019

Koniec naboru:
07.01.2020

B+R Prace badawczo-rozwojowe

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia

Start naboru:
02.09.2019

Koniec naboru:
15.11.2019

B+R Prace badawczo-rozwojowe

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia

Start naboru:
02.09.2019

Koniec naboru:
15.11.2019