Zobacz aktualne nabory

B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP

zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Start naboru:
20.03.2019

Koniec naboru:
28.11.2019

Projekty inwestycyjne

realizacja inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2. POIR

Start naboru:
17.04.2019

Koniec naboru:
07.01.2020

Inny typ projektu

uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji

Start naboru:
04.03.2019

Koniec naboru:
14.06.2019

Projekty inwestycyjne

Dotacje dla projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu

Start naboru:
01.10.2019

Koniec naboru:
31.05.2019