Zobacz aktualne nabory

B+R Prace badawczo-rozwojowe

badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe dotyczące projektów, które przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym

Start naboru:
15.03.2019

Koniec naboru:
14.06.2019

Rozwój eksportu

wsparcie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym

Start naboru:
25.02.2019

Koniec naboru:
04.04.2019

Projekty inwestycyjne

wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Start naboru:
25.03.2019

Koniec naboru:
08.05.2019

Projekty inwestycyjne

wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Start naboru:
25.03.2019

Koniec naboru:
08.05.2019

B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP

zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Start naboru:
20.03.2019

Koniec naboru:
28.11.2019

B+R Prace badawczo-rozwojowe – duże przedsiębiorstwa

badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe realizowane przez duże przedsiębiorstwo lub konsorcjum

Start naboru:
01.04.2019

Koniec naboru:
01.07.2019

B+R Prace badawczo-rozwojowe – MŚP

badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe

Start naboru:
03.04.2018

Koniec naboru:
28.12.2018

Projekty inwestycyjne

realizacja inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) będącej przedmiotem opracowania w ramach I etapu poddziałania 2.3.2. POIR

Start naboru:
17.04.2019

Koniec naboru:
07.01.2020

Inny typ projektu

Wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy firmy, zaproponuje też i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia. Program przewiduje także dofinansowanie inwestycji, które umożliwią wprowadzenie produktów na rynek.

Start naboru:
04.03.2019

Koniec naboru:
31.05.2019

Projekty inwestycyjne

wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MŚP poprzez wdrażanie innowacji

Start naboru:
12.2018

Koniec naboru:
01.2019

Projekty inwestycyjne

Dotacje dla projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu

Start naboru:
01.10.2019

Koniec naboru:
31.05.2019